Codul administrativ: prezent și perspective în spațiul administrativ românesc (ed. 15) / 21 octombrie 2022, Online

Societatea Academică de Științe Administrative organizează

conferința anuală

Codul administrativ: prezent și perspective în spațiul administrativ românesc (ed. 15)

21 octombrie 2022

Online

Încurajaţi de observarea unei preocupări sporite a decidenților, practicienilor și mediului academic cu privire la problematica reglementărilor de fond privind administraţia publică, organizatorii conferinţei au apreciat ca fiind de interes și actualitate dezbaterea temei codificării administrative la trei ani de la adoptarea Codului administrativ.

În condiţiile integrării europene, legiuitorul român a avut și are obligaţia să înfăptuiască atât armonizarea reglementărilor interne cu dreptul european, cât și unificarea și sistematizarea normativă, prin codificare și consolidare, pentru a asigura o bună guvernare și administrare și o mai bună protecţie juridică a cetăţenilor.
Adoptarea Codului administrativ a reprezentat o necesitate pentru îmbunătăţirea sistemului normativ și instituţional în materie. După obiectul și conţinutul reglementării, Codul ar trebui să reprezinte legea de bază a administrației publice, el propunându-și „concentrarea, reunirea reglementărilor din domeniul administraţiei publice și din cadrul ramurii dreptului administrativ, subordonându-le unor principii comune…”. Putem vorbi, în termeni metaforici, de o veritabilă Constituție administrativă a României.
Adoptarea Codului administrativ în anul 2019 a reprezentat un moment important în materia reglementării sferei publice. Întregul proces de codificare și modul în care a fost adoptat Codul au adus în discuție relația dintre puterea politică, administrație și societate și administrația publică, cât și calitatea generală a reglementării în dreptul public românesc.

La trei ani de la adoptarea Codului administrativ se poate contura o perspectivă de substanță asupra calității reglementării, precum și asupra modului în care Codul răspunde cerințelor și așteptărilor cetățenilor, funcționarilor publici și practicienilor, actorilor de drept public și privat și nu în ultimul rând mediului academic și specialiștilot în materie.
Așa cum am procedat și la întâlnirile anterioare, ne propunem ca participarea la Conferință să permită constituirea într-un grup de reflecție pe problematica temelor actuale ale dreptului public și științelor administrative.

Conferința va cuprinde două secțiuni:
Secțiunea 1: Evaluarea cadrului normativ
Secțiunea 2: Evaluarea practicii administrative și jurisprudenței

Evident, abordarea fenomenului administrativ este una sistemică, care nu se va reduce niciodată la o strictă interpretare tehnică a actelor normative. Din această perspectivă, avem certitudinea unei manifestări de prestigiu, care va confirma o dată în plus calitatea analizei științifice și practice pe care participanții o vor oferi asupra temelor de actualitate supuse atenției.

Vă așteptăm cu interes alături de noi, convinși fiind că prezența dumneavoastră va adăuga soliditate dezbaterilor.

ÎNSCRIERE PARTICIPARE
28 septembrie 2021: termenul pentru trimiterea rezumatului lucrării (maximum 250 de cuvinte) și o scurtă prezentare a autorului/autorilor.
Adresa de corespondență: office@administrative-sciences.com.
30 septembrie 2021: termenul pentru transmiterea acceptării/respingerii propunerilor.
17 octombrie 2021: termenul pentru transmiterea lucrărilor în extenso.

*DETALIILE CONFERINȚEI SE REGĂSESC LA ADRESELE WEB DEDICATE EVENIMENTULUI.

LOCAȚIE
SNSPA, Bd. Expoziției, 30A, Sector 1, București, România*.
* Conferința se va desfășura în format ONLINE. Detaliile privind conectarea vor fi transmise prin email participanților, platforma utilizată fiind WEBEX.

WEBSITE CONFERINȚĂ
www.conference.rsasa.ro
www.administrative-sciences.com

CONTACT CONFERINȚĂ
Email: office@administrative-sciences.com
Tel: Dragoș Troanță (0730895701) / Marius Văcărelu (0724956673)

Evenimente conexe