161 citiri

Comunități virtuale în epoca Regulamentului General privind Protecția Datelor (ed. 5) / 10 noiembrie 2021, Universitatea Danubius, Sala Senatului Galaţi

Universitatea Danubius – Facultatea de Drept organizează

Conferința națională

Comunități virtuale în epoca Regulamentului General privind Protecția Datelor (CVGDPR)

– ediția a V-a –

10 noiembrie 2021, ora 11:00 – 14:00

Universitatea Danubius, Sala Senatului Galați

Partener media: JURIDICE.ro

Contextul crizei medicale a oferit și oportunitatea unei digitalizări forțate. Educația a fost și este unul din domeniile principale în care s-au petrecut multe schimbări care afectează atât protecția datelor cât și comunitățile constituite în acest mediu. Securitatea datelor pentru comunitățile virtuale din mediul educațional este o prioritate și dezbaterea acestui subiect este obligatorie.

Cadrul oferit de Universitatea Danubius este propice în acest sens, oferind nu doar găzduire conferinței dar și experiență națională și internațională în constituirea și funcționarea comunităților virtuale.

Conferința este o platforma de dialog pentru soluționarea unor probleme practice având drept ghid alocuțiunea invitaților. Conferința se adresează practicienilor, unii dintre vorbitori având experiența in consultanta sau fiind responsabili cu protecția datelor.

Conferința reunește cadre didactice și cercetători de la Academia Română și centre universitare din țară – Universitatea Danubius, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș și Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Transilvania din Brașov și din străinătate – King’s College London și Universitatea din Maastricht.

Lucrările vor fi publicate la Editura Wolters Kluwer, în revista Pandectele române.

Conferința se va desfășura în sistem hibrid și va fi transmisă integral pe internet.

AGENDA

Keynote speakers:
Andy Pușcă, Cuvânt introductiv
Daniel-Mihail Şandru
Irina Alexe
Ana Alina Ionescu Dumitrache

Lansare de carte
Secțiunea 1. Regulamentul general privind protecția datelor
Moderatori:
–  Conf. univ. dr. Andy Pușcă;
– Dr. Irina Alexe

Sesiunea II. Comunități virtuale si GDPR
Moderatori:
– Lector univ. dr. Ana-Alina Ionescu Dumitrache
– Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru
Concluzii

Ediția 2020
Ediția 2019
Ediția 2018
Ediția 2017

Comitetul științific
– Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru –  Academia Română
– Dr. Irina Alexe – Institutul de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu”, Academia Română
– Dr. Andra Cotiga  – Lille Catholic University
– Prof. Dr. Andrea Borroni – University of Campania „Luigi Vanviltellly”
– Dr. Giovanna Carugno – Foro Italico University
– Dr. Liviu Damşa – Birmingham City University
– Dr. Luis Gutiérrez Sanjuán – University of Las Palmas de Gran Canaria
– Prof. Dr. Giuseppe Martinico – Sant’Anna School of Advanced Studies
– Dr. Neliana Rodean – University of Verona
– Dr. Oana Ștefan – King’s College London

Comitet organizatoric
– Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru –  Institutul de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu”, Academia Română
– Dr. Irina Alexe – Institutul de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu”, Academia Română
– Lector univ. dr. Raul Felix Hodoș – Universitatea 1 Decembrie, Alba Iulia
– Lector univ. dr. Alina Ionescu Dumitrache – Universitatea Danubius, Galați
– Conf. univ. dr. Florian Nuță – Universitatea Danubius, Galați
– Conf. univ. dr. Nicolae Ploeșteanu – UMFST, Târgu-Mureș
– Conf. univ. dr. Monica Pocoră – Universitatea Danubius, Galați
– Conf. univ. dr. Andy Pușcă – Universitatea Danubius, Galați
– Prof. univ. dr. Dragoș Marian Rădulescu – Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir
– Conf. univ. dr. Angelica Roșu – Universitatea Danubius, Galați
– Prof. univ. dr. Ion Rusu – Universitatea Danubius, Galați
– Asist. univ. dr. Adriana Maria Șandru – Universitatea Danubius, Galați
– Drd. Alexandru Georgescu – Universitatea Danubius, Galați
Oana Drăgănescu – Universitatea Danubius, Galați

Parteneri
– Centrul de Studii de Drept European (CSDE) – Institutul de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu”, Academia Română
– ARDAE – Asociația română de drept și afaceri europene
– Societatea de Științe Juridice
– Wolters Kluwer
– Centrul pentru protecția datelor (CDP) – Universitatea Petru Maior, Târgu-Mureș
– LegalUp
– LEGALITC – Asociația internațională pentru drept, cultură și societate
– SOROCAPP – Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private
– Editura Universitară

Evenimente conexe