Conferința de drept bancar / Facultatea de Drept din Timișoara / Colocviile juridice ale Băncii Naționale a României, ediția a XXV-a / Vineri, 22 octombrie 2021 / Online

Banca Națională a României și Universitatea de Vest din Timișoara organizează

Conferința de drept bancar / Facultatea de Drept din Timișoara / Colocviile juridice ale Băncii Naționale a României

ediția a XXV-a

Vineri, 22 octombrie 2021

Online

Partener media: JURIDICE.ro

Conferința poate fi vizionata aici.

O nouă ediție a Conferinței de drept bancar de la Timișoara are ca temă: Cât de adecvat este dreptul comun pentru specificul activității bancare? Perspectiva jurisprudenței și face parte din prestigiosul ciclu Colocviile juridice ale Băncii Naționale a României, fiind organizată de Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara în colaborare cu Banca Națională a României – Direcția Juridică.

La conferință sunt invitați să participe, în calitate de intervenienți, profesori de la facultăți de drept și economie, precum și reputați specialiști care își desfășoară activitatea în Banca Națională a României, instituții de credit și societăți de avocatură.

Conferința își propune să discute chestiunea adecvării instituțiilor și a mecanismelor dreptului (privat) comun la problemele specifice pe care le implică activitatea bancară și să accentueze, în această discuție, perspectiva jurisprudenței. Premisa de la care pornește dezbaterea este că promovarea unor soluții legislative sau contractuale distincte, cu caracter derogator, este justificată (doar) în măsura în care nu pot fi identificate în dreptul comun răspunsuri echitabile și eficiente la problemele particulare ale sectorului bancar. În acest context, se poate susține că dreptul comun imperativ impune soluții inadecvate materiei bancare? Sau că dreptul comun supletiv propune soluții improprii acestei materii? Ori că dreptul comun supletiv are acordul dreptului imperativ să permită derogări dezechilibrate în aceste cazuri? Reclamă caracteristicile activității bancare o protecție aparte a instituțiilor financiare în relațiile lor cu clienții sau, dimpotrivă, un regim de favoare pentru aceștia din urmă? Și cum sunt reflectate răspunsurile la aceste întrebări în practica dreptului, în special în jurisprudență?

Această manifestare se desfășoară sub egida Asociației Europene de Drept Bancar și Financiar (AEDBF Europe) și este susținută financiar, alături de organizatori, de Banca Comercială Română.

PROGRAM

9:00 – 9:15 Deschiderea conferinței
Alexandru Păunescu, Directorul Direcției Juridice, Banca Națională a României
– Prof. univ. dr. Lucian Bercea, Decanul Facultății de Drept a Universității de Vest din Timișoara

9:15 – 11:30 Sesiunea I
– Conf. univ. dr. Radu Rizoiu, Prodecan, Facultatea de Drept, Universitatea din București: ”Cât de mult pot să evite băncile dreptul civil? Despre imperialism și mișcări centrifuge în dreptul civil”
Raul Dabija, Șeful Departamentului Proceduri Legal, Direcția Juridică, Banca Comercială Română: ”Sistemul bancar între lipsa de reglementare și supra-reglementare”
Mihai Selegean, Director General Adjunct, Banca Română de Dezvoltare BRD-GSG: ”Justiția (predictivă), inteligența (artificială) sau viața (privată – GDPR)?”
– Lect. univ. dr. Cristian Paziuc, Facultatea de Drept, Universitatea din București: ”Încheierea contractelor bancare în jurisprudență: despre adaptabilitatea dreptului comun”
– Asist. univ. dr. Vladimir Diaconiță, Facultatea de Drept, Universitatea din București: ”Rolul regulii că prețul trebuie să fie serios și sincer în activitatea bancară”

11:30 – 13:00 Sesiunea a II-a
Ioana Regenbogen, Director, Direcția Juridică, ING Bank: ”Decodificarea scrisorilor de garanție bancară: între abordarea minimalistă a noului Cod
civil și cea complinitoare a uzanțelor comerciale”
Gabriela Anton, Avocat Partener, Țuca Zbârcea & Asociații (TZA): ”Facilitatea de credit neangajantă, de la cerințele din regulile Basel și CRD/CRR la
reglementările din Codul civil român”
Alina Radu, Avocat Partener, Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP): ”Structuri complexe de garantare a creditelor bancare (agent de garantare, beneficiar al ipotecii, trust / fiducie). Codul civil față cu practica națională și internațională”
Simona Petrișor, Avocat Partener, Bondoc & Asociații: ”Ipoteca, grupul de societăți și insolvența – studiu de caz”

13:00 – 13:30 Prof. univ. dr. Silviu Cerna, Universitatea de Vest din Timișoara, fost membru al Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României: ”Consecințe economice ale creșterii datoriei publice, Note de lectură la David Graeber, Datoria. Primii 5000 de ani, Editura Art, București, 2020”
Moderator: Lect. univ. dr. Dan-Adrian Cărămidariu, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara

14:00 – 15:30 Sesiunea a III-a
– Prof. univ. dr. Lucian Săuleanu, asist .univ. dr. Răzvan Scafeș, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Congruența dreptului comun cu legislația specială în materia consumatorilor de credite bancare”
Ciprian Chiorean, Director, Direcția Juridică, Vista Bank: ”Cât de previzibilă ar fi putut fi impreviziunea în contractele de credit?”
Stan Tîrnoveanu, Elena Iacob, Laura Retegan, Avocați Parteneri, Zamfirescu Racoți Vasile & Partners (ZRVP): ”Moneda rămâne monedă în raporturile de credit?”
Adrian Dumitrescu-Pasecinic, Expert principal, Direcţia Juridică, Banca Naţională a României: ”Funcționarii bancari – funcționari publici în sensul legii penale? Critica deciziei Înaltei Curți”

15:30 – 17:30 Sesiunea a IV-a
– Conf. univ. dr. Șerban Diaconescu, Decanul Facultății de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca: ”Incidența prescripției extinctive asupra titlurilor executorii bancare. Interferențe cu procedura insolvenței”
– Lect. univ. dr. Horia Țiț, Prodecan, Facultatea de Drept, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași: ”Despre distincția între contestația la executare propriu-zisă și contestația la titlu, în cazul în care titlul executoriu este un contract de credit bancar”
– Conf. univ. dr. Sergiu Popovici, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara: ”Executarea silită a contractelor bancare încheiate la distanță. Cât de adecvat este regimul juridic comun al titlurilor executorii și al probațiunii cu înscrisuri?”
Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc, cadru didactic asociat, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara: ”Dispariția de facto a dreptului de urmărire sau despre cât de adecvat este specificul activității bancare pentru dreptul comun”
– Prof. univ. dr. Lucian Bercea, conf. univ. dr. Florin I. Mangu, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara: ”Clauzele de accelerare a creditului: cât de mult se poate deroga de la dreptul comun?”

Evenimente conexe