943 citiri

Conferința Internațională a Doctoranzilor în Drept (ed. 13) / 25 iunie 2021, Timișoara

Școala Doctorală a Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara și Fundația Universității de Vest organizează

Conferința Internațională a Doctoranzilor în Drept (ed. 13)

Timișoara

25 iunie 2021

Scopul organizării acestui eveniment, unic în România prin specificul său și prin amploarea numărului participanților, este acela de a stimula valorificarea cercetării științifice a doctoranzilor și studenților în drept, facilitând publicarea rezultatelor activității de cercetare, dar și stabilirea de relații de colaborare între facultățile și școlile doctorale de la care provin participanții.

La conferință sunt invitați să participe doctoranzii facultăților de drept din România și din străinătate, ale căror propuneri de lucrări se încadrează în tema generală a conferinței – The law of crisis / Crises in law (Dreptul crizei. Crizele dreptului).

Lucrările conferinței se vor desfășura în cinci secțiuni distincte:
1. Drept civil și drept procesual civil
2. Dreptul afacerilor
3. Drept penal și drept procesual penal
4. Drept public
5. Drept internațional și european

Volumul conferinței, cuprinzând lucrările doctoranzilor, va fi publicat la o editură juridică de prestigiu, care îi va garanta înalta ținută științifică și grafică, și va fi oferit participanților ulterior manifestării. Totodată, volumul va fi transmis de către organizatori tuturor bibliotecilor facultăților de la care provin
autorii.

În considerarea caracterului internațional al conferinței, se recomandă ca lucrările să fie redactate în limba engleză. Alternativ, lucrările pot fi redactate în limba română. Pentru secțiunea de Drept internațional și european limba de lucru este limba engleză. Lucrările prezentate spre publicare de doctoranzi trebuie să fie avizate din punct de vedere științific de către conducătorii de doctorat ai acestora. Organizatorii nu solicită în acest sens o dovadă formală, însă vor putea contacta oricând conducătorul de doctorat pentru a cere informații referitoare la calitatea lucrării.

Calendar
9 mai 2021: Înregistrarea participanților (rezumatul, textul integral al lucrării și dovada plății taxei de participare)
11 iunie 2021: Publicarea programului provizoriu al conferinței
18 iunie 2021: Publicarea programului final al conferinței
25 iunie 2021: Desfășurarea conferinței online – detaliile tehnice vor fi anunțate

:: Detalii

Evenimente conexe