Conferința Națională de Drept Fiscal. Ed. 8 / 29-30 octombrie 2021, Online

Facultatea de Drept a Universității de Vest, Facultatea de Drept a Academiei de Studii Economice, Camera Consultanților Fiscali și Editura Hamangiu organizează

Conferința Națională de Drept Fiscal. Ed. 8

29 octombrie 2021, orele 14:00-19:30

30 octombrie 2021, orele 9:00-14:15

Online

Partener media: JURIDICE.ro

Înregistrarea conferinței poate fi vizionată aici.

Conferința se transmite LIVE ONLINE gratuit pe @homepage juridice.rojuridice.ro/livehttps://www.facebook.com/JURIDICE.ro și youtube.com/c/videojuridice.Vineri, 29 octombrie 2021

14:00-14:30: Cuvinte de bun venit din partea organizatorilor
– Prof. univ. dr. Lucian Bercea, decanul Facultății de Drept a UVT
– Conf. univ. dr. Ovidiu Dumitru, decanul Facultății de Drept din cadrul ASE București
– Dr. Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali: “Necesitatea definirii sau eliminării
noțiunii de sursa in cadrul impozitului pe venit”

PANEL I. Principii – 14:30-16:00
Moderator: Dr. Dan Manolescu
– Av. dr. Dan Dascălu, Senior partner la David & Baias, PwC: ”Abuzul normelor anti-abuz, mereu suprinzător”
– Dr. Ionița Cochințu, Magistrat-asistent la Curtea Constituțională a României, cadru didactic asociat la Facultatea de Administrație Publică, S.N.S.P.A.: “Principiul legalității – factor determinant în procesul de constituționalizare a dreptului fiscal”
– Jud. Alina Pohrib, Curtea de Apel București, Secția a IX-a de contencios administrativ și fiscal: ”:Buna credință – esența relației dintre organul fiscal și contribuabil”
– Lect. univ. dr. Sorina Doroga, Prodecan Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara: “Direcții de evoluție a protecției drepturilor contribuabililor în Uniunea Europeană”

PANEL II. Procedură fiscală – 16:00-18:00
Moderator: Dr. Gheorghe Matei
– Av. prof. univ. dr. Ioana Costea, Facultatea de Drept, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași: ”Înscrisurile – oglinzi ale patrimoniului – între dreptul civil și dreptul fiscal”
Tanți Anghel, Consultant fiscal, fost director în Ministerul Finanțelor Publice, Direcția Generală legislație, Cod procedură fiscală, reglementări nefiscale și contabile, cadru didactic asociat la Facultatea de Drept – ASE: ”Sesizarea penală efectuată în cursul inspecției fiscale. Efecte asupra derulării inspecției”
– Av. conf. univ. dr. Ciprian Păun, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Partener, coordonator NNDKP Cluj- Napoca: “O critică de natură constituțională și legală cu privire la termenul de decădere de 45 de zile pentru formularea contestației administrative”
– Jud. dr. Bogdan Cristea, Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a Contencios administrativ şi fiscal: ”Considerații privind nulitatea actului administrativ fiscal”
– Av. dr. Gheorghe Matei, Tax Department la S.C.A. Leaua Damcali Deaconu Păunescu – LDDP, fost director general al Direcției Generale Juridice a Ministerului Finanțelor Publice, cadru didactic asociat la Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune – ASE, Av. Radu-Dragoș Pigui – avocat colaborator la S.C.A. Leaua Damcali Deaconu Păunescu – LDDP:  “Organele fiscale competente în cazurile speciale de executare silită”

PANEL III. Fiscalitate internațională – 18:00-19:30
Moderator: Conf. univ. dr. Ciprian Păun
– Prof. univ. Philippe Malherbe, Universitatea Louvain-la-Neuve: “The two-pillar solution”
– Av. dr. Natalia Șvidchi, Associated Business Advisors, Timișoara, cadru didactic asociat la Facultatea de Drept a UVT: “Considerații privind noțiunea de beneficiar efectiv”
– Av. dr. Mirela Buliga, Maravela Codescu Buliga – Attorneys at law, cadru didactic asociat la Facultatea de Drept – ASE: ”Rezidența fiscală în vremuri de pandemie”
– Av. drd. Mădălina Cotrut, Cadru didactic asociat la Facultatea de Drept – ASE: ”Impactul MLI asupra tratatelor semnate de România”

Sâmbătă, 30 octombrie 2021

PANEL IV. Drept fiscal material – 9:00-11:00
Moderator: Prof. univ. dr. Radu Bufan
– Conf. univ. dr. Mihaela Tofan, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași: ”Caracterul (ne)deductibil al cheltuielilor pentru serviciile de consultanță: dileme teoretice și puncte de vedere jurisprudențiale”
Monica Todose, Director PwC Departament Prețuri Transfer, fost Director General Coordonare Inspecție Fiscală în cadrul MFP-ANAF: ”Relevanța liniilor directoare emise de organizațiile internaționale în legislația națională, în domeniul prețurilor de transfer”
– Dr. Alexandra Muntean, Notar public, cadru didactic asociat la Facultatea de Drept a UVT: “Coliziunea dintre principiile dreptului fiscal și modificările Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan”
– Av. lect. univ. dr. Alin Trăilescu, Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara: ”Repararea prejudiciilor cauzate prin actele administrativ fiscale nelegale”
– Prof. univ. dr. Radu Bufan, Associated Business Advisors Timisoara, Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara: ””Deducerea din baza impozabila si deducerea TVA: când se judecă separat și când se judecă “împreună” ?”

11:00-11:30: Prof. univ. dr. H.C Jacques Malherbe, Universitatea Louvain-la-Neuve din Belgia: ”Abuse of tax law from 0 to infinity”

PANEL V. TVA: 11:30-14:00
Moderator: Av. dr. Vladimir Marinescu
Mariana Vizoli, Consultant fiscal, membru în Consiliul Superior al Camerei Consultanților Fiscali, fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice, cadru didactic asociat la Facultatea de Drept – ASE: ”Comerțul electronic – influențele în legislația TVA”
Alin Negrescu, Partener si coordonatorul departamentului de impozite indirecte KPMG România: ”Schimbarea de paradigma în ceea ce privește interpretarea sumelor de natura penalităților contractuale din perspectiva TVA“
Raluca Bâldea, Partner, Indirect Tax, Deloitte Tax: “TVA în lumea criptomonedelor”
Emanuel Băncilă, Head of tax litigation practice din EY România: “TVA – mai există obligația de a
respecta instrucțiunile instanței de trimitere când ele încalcă dreptul comunitar?”
– Av. conf. univ. dr. Cosmin-Flavius Costaș, Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, coordonator al Societății Civile de Avocați – COSTAȘ, NEGRU & ASOCIAȚII: ”Un lux teoretic în materia TVA: dreptul contribuabilului de a contesta existența și întinderea obligației de plată, în contextul unui proces penal”
– Av. dr. Vladimir Marinescu, Cadru didactic asociat la Facultatea de Drept a UVT: ”TVA și Persoanele fizice – o altă perspectivă”

14:00-14:15: Închiderea conferinței

Evenimente conexe