Constituția din 1866: Statul român ca stat modern / 26 octombrie 2022, București

Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române (ICJ) organizează

prelegerea-dezbatere

Constituția din 1866: Statul român ca stat modern

26 octombrie 2022

Sala de Consiliu a Institutului (Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr. 13, corp B, etaj 4)

În cadrul ciclului de conferințe cu tema Tradiția constituțională și perspectivele constituționalismului în România consacrat aniversării centenarului Constituției României din 29 martie 1923, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române (ICJ) organizează miercuri, 26 octombrie 2022, prelegerea-dezbatere Constituția din 1866: Statul român ca stat modern.

După conferința de lansare a proiectului academic (care a avut loc la 29 septembrie a.c., în Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu” al Academiei Române) în cadrul căreia preliminariile istorice ale dezvoltării constituționalismului la români au fost prezentate de acad. Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române, prelegerea de față va fi consacrată constituirii bazelor moderne, de tip occidental ale statului unitar român.

Prima constituție românească în deplinătatea semnificațiilor sintagmei, elaborată după modelul celei a Regatului Belgiei din 1831, intrată în vigoare la 1 iulie 1866, a marcat decisiv evoluția constituționalismului la noi, al cărui punct culminant l-a constituit legea fundamentală a României Mari din 29 martie 1923.

Manifestarea se va desfășura în Sala de Consiliu a Institutului (Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr. 13, corp B, etaj 4), și va cuprinde: Cuvânt de deschidere – prof. univ. dr. Mircea Duțu, directorul Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; Prelegerea: Constituția din 1866: Statul român ca stat modern, prof. univ. dr. Ioan Stanomir, Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București; Dezbateri, puncte de vedere, moderator: CP II dr. Tudor Avrigeanu, Coordonator departament ICJ; Concluzii.

Următoarea conferință-dezbatere de acest gen va avea loc la 24 noiembrie 2022 și va privi tema Constituția din 29 martie 1923: Statul român ca stat național unitar.

Evenimente conexe