[ Cum a fost ] Concursul Național de Procese Simulate (National Moot Court Competition – NMCC). Dreptul proprietății intelectuale / 26 martie 2021, Online

Cum a fost

Organizația ELSA Suceava, prin intermediul departamentului Activități Academice, în colaborare cu Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a organizat, în data de 26 martie, Concursul Național de Procese Simulate (National Moot Court Competition – NMCC) pe ramura Dreptului Proprietății Intelectuale, aflat la prima sa ediție.

Dorința introducerii unui Concurs de Procese Simulate pe această ramură de drept în seria evenimentelor naționale marca ELSA România a venit cu intenția clară de a accentua importanța promovării și protejării proprietății intelectuale, prin consolidarea cunoștințelor tuturor studenților de la drept. Mai mult de atât, participanții au avut oportunitatea de a-și exersa calitățile oratorice și de a acumula noi cunoștințe juridice specifice litigiilor privind proprietatea intelectuală. Și nu în ultimul rând, acest concurs a fost un bun prilej de a extinde aria de activitate a Grupului Local ELSA Suceava și de a contribui la dezvoltarea evenimentelor din cadrul rețelei ELSA România.

Structura evenimentului a înglobat două etape. Prima etapă, etapa scrisă, care a avut loc în perioada 23 februarie 2021 – 08 martie 2021, a presupus redactarea unor memorii pe baza unei spețe oferite spre rezolvare. Ulterior, aceste memorii au fost evaluate de către juriul competiției pe baza unor criterii anterior stabilite. În urma derulării acesteia, au fost selectate cinci din cele zece echipe înscrise în concurs.

În cadrul celei de-a doua etape, etapa orală, desfășurată în data de 26 martie a anului curent, au participat cinci echipe, a câte doi studenți, din cadrul Facultăților de Drept din centrele universitare în care activează grupurile locale ELSA România. Această etapă a fost împărțită la rândul ei în runde de calificare și runda finală, prin intermediul platformei ZOOM.

Echipele, fiind formate din studenți de la București, Cluj și Iași, au pledat în cadrul unor procese fictive. Fiecare participant a ocupat, pentru o zi, locul unui avocat și a descoperit prin propria sa experiență cum este să susții o cauză în fața unui complet de judecată, acesta din urmă fiind reprezentat de juriu. Membrii juriului au fost: avocat conf. dr. Pascariu Liana, avocat asis. colab. drd. Onufreiciuc Raluca și conf.univ. dr. Viorescu Răzvan. Fiind în permanență vigilenți și concentrați în fața argumentelor juridice pe care fiecare echipă le invoca în susținerea poziției ocupate, jurații au reușit să capteze atenția tuturor participanților prin întrebările adresate și pe final, să efectueze o departajare obiectivă. Atât domnii profesori, cât și Comitetul de Organizare al evenimentului s-au declarat impresionați de ingeniozitatea de care au dat dovadă toate echipele și de procesele spectaculoase care au avut loc în etapa orală.

La final, echipele câștigătoare ale premiilor I, II, respectiv Cel mai bun orator s-au declarat foarte mulțumite de conceptul pe care acest eveniment l-a adus în scenă. De asemenea, au susținut faptul că oricând ar fi interesați de o nouă astfel de experiență, deoarece participarea în cadrul acestui NMCC le-a adus doar beneficii și le-a creat o serie de amintiri deosebit de plăcute. În acest sens, pentru a confirma cele enunțate anterior, vă prezentăm
câteva dintre feedback-urile concurenților:

„Concursul a reprezentat un prilej grozav de a-mi pune în valoare abilitățile oratorice și, totodată, cunoștințele juridice acumulate în cei patru ani de facultate. De altfel, acest concurs a reprezentat și o reconfirmare a faptului că trebuie să urmez cariera de avocat, întrucât dețin calitățile necesare exercitării profesiei. Țin, totodată, să mulțumesc întregii echipe de organizare, pentru că a depus un efort considerabil, făcând concursul să funcționeze perfect și coerent.”DINE VICENȚIU EDUARD (câștigător a premiului Cel mai bun orator)

„Participarea la NMCC a fost un pas necesar în parcursul legal pe care un student la drept trebuie sa îl urmeze, o experiență care mi-a permis sa învăț de la avocați experimentați, dar și de la alți studenți cu argumente pertinente.”UNGUREANU COSMIN (Câștigător a premiului II, alături de coechipierul său BREȘUG ALEXANDRU)

„Pentru mine experiența acestui concurs de procese simulate a fost una foarte plăcută și cred că echipa de organizare a făcut o treaba bună, astfel încât sunt sigur că toți participanții au simțit emoțiile pe care le presupune un proces simulat, chiar și atunci când acesta se desfășoară în mediul online. De asemenea, am apreciat imparțialitatea juriului care a fost chiar călduros venind cu sfaturi utile pentru toți concurenții. În concluzie, a fost unul dintre cele mai bune concursuri de acest fel la care am participat și sunt sigur că edițiile următoare vor fi cel puțin la fel de reușite.”TINICA ALEXANDRU (Câștigător al premiului I, alături de coechipierul său MARTIMOF LUCIAN- DUMITRU)

În final, evenimentul a fost calificat ca fiind un real succes și totul se datorează Comitetului de Organizare (format din VP AA Ilișescu Loredana, director MCC Florișteanu Bianca, Anghelina Georgiana, Horvath Iustina, Pentelescu Ionela), juriului (avocat conf. dr. Pascariu Liana, avocat asis. colab. drd Onufreiciuc Raluca și avocat lect. dr. Viorescu Răzvan), tuturor concurenților (Panțiru Cătălin, Denisa Leagăn/ Dine Vicențiu-Eduard, Mihai Alexandru-Laurențiu/ Martimof Lucian-Dumitru, Tinica Alexandru/ Breșug Alexandru- Andrei, Cosmin Ungureanu/ Ionescu Andrei Alexandru, Capotă George Cristian) și sponsorilor (mulțumiri speciale către avocat Florian Gheorghe, editura UJMag, și de asemenea către toți seniorii ELSA Suceava implicați)

Evenimente conexe