Cursuri intensive Admitere Barou/INM/Magistratură 2021 / 12 iulie – 9 august, 10 septembrie – 20 octombrie, Online sau la sală

Euro Best Team organizează

Cursuri intensive Admitere Barou/INM/Magistratură 2021

12 iulie – 9 august 2021

10 septembrie – 20 octombrie 2021

Online sau la sală

Curs Admitere Barou: 12 iulie – 9 august 2021 (60 de ore, intensiv, în timpul săptămânii, seara, acoperă toate probele de concurs)
Curs INM/Magistratură: 10 septembrie – 20 octombrie 2021 (110 de ore, intensiv, în weekend, acoperă toate probele de concurs)

Pregătire intensivă
110 ore de pregătire intensivă, cu dezbateri și aplicații din practica judiciară.

Cursul acoperă toate probele de concurs INM/Magistratură: proba juridică– Drept Civil, Drept Procesual Civil, Drept Penal, Drept Procesual Penal, proba interviu. Curs Admitere INM/Magistratură permite candidaților să acopere materia și să aprofundeze tematica obligatorie.

Cursul Admitere INM/Magistratură este un curs complet și complex de pregătire pentru accesul în profesia de magistrat.

Cursul vizează pregătirea teoretică și practică a candidaților care se pregătesc pentru concursurile de admitere. La curs participă juriști, avocați, grefieri sau studenți în drept.

Obiectivele cursului sunt: analiza tehnicilor de întocmire și de soluționare a grilelor, organizarea materiei obligatorii de concurs pe obiective tematice, învățarea activă și interactivă cu parcurgerea integrală a materiei de studiu pe perioada cursului, analiza spețelor teoretice, dozarea eforturilor personale prin organizarea timpului de pregătire, menținerea nivelului optim de motivare, resetarea stilului de învățare.
În structura cursului a fost introdus un program specializat privind dezvoltarea abilităților de vorbire în public, în parteneriat cu Dicție.ro, program susținut de lectorul consacrat în comunicare publică, Carmen Ivanov. Programul are ca scop dezvoltarea capacității de exprimare și argumentare a ideilor, frazarea coerentă și corectă, comunicare concisă și la obiect.
* MANUAL DE DICȚIE INCLUS

Beneficii și avantaje:
– Familiarizarea cu tematica de concurs și cu cerințele INM;
– Planificarea corectă a timpului rămas până la concursul de admitere;
– Pregătirea teoretică și aprofundare prin aplicații practice;
– Organizarea materiei pe capitole, cu planificare de studiu săptămânală;
– Dezvoltarea raționamentului juridic, cerut la noua probă de concurs;
– Înțelegerea modului în care trebuie abordată grila de concurs;
– Estimare corectă a efortului individual necesar pregătirii;
– Feedback permanent și suport informațional.

Experiență și rezultate:
– Primul curs de pregătire pentru Admitere INM/Magistratură lansat în România, în anul 2011;
– Concept unic privind organizarea strategică a întregului proces de învățare;
– Lectori magistrați experimentați în pregătirea candidaților la concursul organizat de Institutul Național al Magistraturii (aceeași echipă din 2011);
– Prețuri accesibile, grație paletei largi de cursuri care ne permite să practicăm prețuri rezonabile, menținând calitatea la cele mai înalte standarde;
– Grile actualizate la fiecare curs, conform legislației în vigoare;
– Cursuri practice bazate pe dezbatere, cu experiență din practica judiciară.

Ce obțineți de la acest curs?
– Consolidarea cunoștințelor teoretice;
– Organizarea învățării și structurarea materiei pe obiective tematice;
– Înțelegerea modului de elaborare a grilelor de concurs;
– Deprinderea tehnicilor de abordare și soluționare a grilelor de concurs;
– Evaluarea și autoevaluarea pe tot parcursul pregătirii;
– Recapitularea activă și continuă a materiilor de concurs;
– Simularea examenului de admitere;
– Dezvoltarea raționamentului juridic prin gândirea critică.

Cursul pregătește candidații pentru concursurile organizate de INM an de an, fără întrerupere, încă din anul 2011. Cursul urmărește un concept unic de pregătire, bazat pe organizarea strategică a procedeului de învățare, concept aplicat și la nivel internațional în procesele de pregătire a candidaților la magistratură.

Cursul este actualizat conform noului regulament de organizare a concursului de intrare în magistratură, conform Hotărârii nr 91/ 21.05.2019, Secțiunea a III-a – Desfășurarea concursului, art. 15,  prin care a fost introdusă o nouă probă de concurs, respectiv proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice, teoretice și practice, susținută la drept civil și drept procesual civil, respectiv la drept penal și drept procesual penal.

Pentru noua probă, care înlocuiește proba de verificare a raționamentului logic, lectorii au introdus în program o sesiune specială de pregătire.

Lectori curs Admitere INM/Magistratură:
– Conf. univ. dr. Emilian Stănișor;
– Jud. dr. Dana Vartires;
– Proc. Nicoleta Irimiea;
– Psiholog Livia Mohîrță;
– Carmen Ivanov;
– Mihai Crăciun;
– Dan Baltag.

Sesiuni deschise Curs Admitere INM/Magistratură:
Durata: 7 săptămâni: vineri, sâmbătă și duminică – pregătire juridică + interviu
1 zi de marți + 4 zile de joi: SEMINAR DICȚIE, interval orar 18:00 – 20:00 – 14, 23, 30 septembrie, 7, 30 octombrie 2021
Interval orar: vineri: 17:00 – 21:15, sâmbătă și duminică 8:30 – max.17:30
– Săptămâna I: 10–11–12 septembrie 2021
– Săptămâna II: 17–18–19 septembrie 2021
– Săptămâna III: 24–25–26 septembrie 2021
– Săptămâna IV: 1–2–3 octombrie 2021
– Săptămâna V: 8–9–10 octombrie 2021
– Săptămâna VI: 15–16–17 octombrie 2021
– Săptămâna VII: 18–19, 20 octombrie 2021, luni proba juridică tip grilă, marți/miercuri simulare probă interviu

Procedură înscriere:
– Pentru rezervarea locului, accesați formular de înscriere și selectați sesiunea: „Curs Admitere INM/Magistratură 10 septembrie – 20 ocrombrie 2021”.
– După completarea formularului, veți primi prin email o copie a formularului de înscriere și o factura proformă.
– Termenul de plată este de 3 zile de la data emiterii facturii proforme. Acesta poate fi restabilit, dar nu mai târziu de începerea cursului.
– Plata facturii proforme se poate face online – pe site-ul firmei (în aplicația de înscriere), la sediul firmei (card sau numerar), la bancă (cu factura proformă).
– După efectuarea plații se trimite dovada acesteia la adresa de e-mail: office@eurobestteam.ro
– EBT confirmă efectuarea plății, emite factura fiscală și trimite detalii organizatorice.
– Plata se poate face în 5 rate lunare, cu dobandă 0, pentru posesorii cardului Avantaj.

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Mai multe detalii aici.

Evenimente conexe