117 citiri

Democrație, constituție și spațiul administrativ în secolul XXI. Ed. 14 / 22 octombrie 2021, SNSPA, Bd. Expoziției, 30A, Sector 1, București,

Societatea Academică de Științe Administrative organizează

Conferința anuală

Democrație, constituție și spațiul administrativ în secolul XXI

– ediția a XIV-a –

22 octombrie 2021

SNSPA, Bd. Expoziției, 30A, Sector 1, București

De milenii, gândirea oamenilor a avut printre principalele preocupări crearea unui sistem de guvernare perfect, în care drepturile și obligațiile tuturor membrilor societății să fie în armonie.

În epoca modernă, evoluția relației dintre idealurile umane și realitățile politice a relevat necesitatea unui sistem normativ coerent, care să determine cu claritate atribuțiile și relațiile dintre puterile statului, precum și modalitățile prin care cetățenii să își valorifice potențialul creativ. În acest sens, s-a impus acceptarea necesității edificării unui sistem ierarhizat și eficace de norme juridice și structuri administrative, în armonie cu normele morale.

De peste două secole, s-a impus la nivelul organizării politice a statelor elaborarea de constituții pentru limitarea arbitrariului exercitării puterii în dauna cetățenilor și a celorlalte puteri în stat. Evoluția istorică și tehnologică contemporană a adus în discuție aspecte pe care teoria clasică a dreptului public nu le-a avut în vedere. Devine astfel necesară o analiză atentă a schimbărilor pe care ultimele decenii le-au adus, în vederea integrării noilor realități tehnologice, pentru a regla și adapta sistemele normative și administrative într-o modalitate adecvată acestui secol, fără a afecta adevărurile și constantele imuabile ale științei guvernării și dreptului public.

Evenimentul științific pe care Societatea Academică de Științe Administrative îl organizează dorește să aducă în dezbatere aceste noi realități, reunind specialiști și alte persoane interesate de problematica democrației și a spațiului administrativ, în vederea elaborării de idei utile noilor redimensionări normative și administrative.

PROGRAM

PARTENERI
– Centrul de Drept Public și Științe Administrative – S.N.S.P.A.
– Institutul de Drept Public și Științe Administrative din România
– Albanian Institute for Election System Development

COMITET ȘTIINȚIFIC
– Prof. univ. dr. Emil Bălan, SNSPA București
– Conf. univ. dr. Lucia Cătană, Universitatea Dimitrie Cantemir, Târgu-Mureș
– Prof. univ. dr. Ion Dragoman, UNAp București
– Conf. univ. dr. Cristi Iftene, Universitatea Ovidius, Constanța
– Prof. univ. dr. Irina Moroianu-Zlătescu, Academia Internațională de Drept Comparat; SNSPA București
– Prof. univ. dr. Iulian Nedelcu, Universitatea din Craiova
– Prof. univ. dr. Maria Orlov, Chișinău, Institutul de Științe Administrative al Republicii Moldova
– Prof. univ. dr. Simina Tănăsescu, Universitatea din București
– Prof. univ. dr. Verginia Vedinaș, Universitatea din București

COMITET DE ORGANIZARE
– Dr. Emil Bălan
– Dr. Cristi Iftene
– Dr. Dragoș Troanță
– Dr. Gabriela Varia
– Dr. Marius Văcărelu

TERMENE
28 septembrie 2021: termenul pentru trimiterea rezumatului lucrării (maximum 250 de cuvinte) și o scurtă prezentare a autorului/autorilor.
! Adresa de corespondență: office@administrative-sciences.com
30 septembrie 2021: termenul pentru transmiterea acceptării/respingerii propunerilor.
17 octombrie 2021: termenul pentru trimiterea lucrărilor în extenso.

DISEMINARE
După evaluarea științifică a lucrărilor, cele acceptate spre publicare vor fi incluse in volumul conferinței publicat la o editură din țară, inclusă în lista editurilor recunoscute pentru domeniul științe juridice/ științe administrative.
De asemenea, lucrările selectate redactate în limba engleză vor fi publicate în:
– Academic Journal of Law and Governance, revistă indexată în baze de date internaționale;
– Volum publicat la o editură recunoscută.

WEBSITE CONFERINȚĂ: www.conference.rsasa.ro / office@administrative-sciences.com
CONTACT CONFERINȚĂ: office@administrative-sciences.com

Evenimente conexe

Leave a Reply