642 citiri

Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale – Universalitatea patentă a dreptului succesoral. Lex succesionis între tradiție legislativă și valori moderne (ed. 10) / 12-13 mai 2022, București

Facultatea de Drept, Universitatea Titu Maiorescu din București organizează

Conferința Internațională de Drept, Studii Europene și Relații Internaționale

Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale – Universalitatea patentă a dreptului succesoral. Lex succesionis între tradiție legislativă și valori moderne

– ediția a X-a –

12-13 mai 2022

București

PROGRAM

COPREȘEDINȚI CONFERINȚĂ:
• Conf. univ. dr. Manuela Tăbăraș – Decan Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din București
• Prof. univ. dr. Daniel Cochior – Rector Universitatea „Titu Maiorescu” din București
• Prof. univ. dr. Iosif R. Urs – Președinte Universitatea „Titu Maiorescu” din București
• Prof. univ. dr. Smaranda Angheni – Vicepreședinte Consiliul de Administrație, Universitatea „Titu Maiorescu” din București

Joi, 12 MAI 2022

DESCHIDEREA LUCRĂRILOR – 09.00-10.00, Aula Magna
• Conf. univ. dr. Manuela Tăbăraș – Decan Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din București
• Prof. univ. dr. Daniel Cochior – Rector Universitatea „Titu Maiorescu” din București
• Prof. univ. dr. Iosif R. Urs – Președinte Universitatea „Titu Maiorescu” din București
• Prof. univ. dr. Smaranda Angheni –Vicepreședinte Consiliul de Administrație Universitatea „Titu Maiorescu” din București
• Prof. univ. dr. Dumitru Gheorghiu – Prorector, Universitatea „Titu Maiorescu” din București
• Prof. univ. dr. Titi Paraschiv – Prorector, Universitatea „Titu Maiorescu” din București
• Prof. univ. dr. Gabriela A. Oanță – Associate professor of public international law, Director of ‘Salvador de Madariaga’ University Institute for European Studies, University of A Coruña (Spain)
• Nicolae Cîrstea – Președinte, Grupul editorial Universul juridic

COMUNICĂRI PE SECȚIUNI: 10:30 – 18:30

SECȚIUNEA A – 10:30-13:00, Aula Magna

Moderatori:
• Conf. univ. dr. Manuela Tăbăraș
• Prof. univ. dr. Magda Volonciu
1. Executor jud. Bogdan Dumitrache – Mai aprigi decât succesibilii: creditorii (lor)
2. Prof. univ. dr. Verginia Vedinaș,Facultatea de Drept, Universitatea din București – Implicarea administrației publice locale în exercitarea drepturilor succesorale în lumina Codului administrativ. Privire specială asupra rolului secretarului general de unitate administrativ-teritorială
3. Prof. univ. dr., notar publ. Irina Sferdian, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara – Transmiterea praxisului medical în caz de deces
4. Conf. univ. dr. Daniela Moțiu, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara – Unele consideraţii privind pensia de urmaş
5. Prof. univ. dr. Smaranda Angheni,Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din București – Transmiterea pe cale succesorală a patrimoniului de afectațiune și a fondului de comerț
6. Asist. univ. dr. Nicoleta Ramona Predescu, Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din București – Viață după moarte: are dreptul la moștenire copilul conceput post mortem prin reproducere asistată medical?
7. Jud. drd. Bogdan Mihai Dumitru, Președinte, Secția pentru cauze penale, Judecătoria Constanța – Infracțiuni de fals săvârșite în procedura succesorală notarială. Studiu de caz
8. Executor jud. Emanuel Căliman Habet, notar publ.Maria Suzana Căliman Habet – Decesul debitorului – aspecte de drept material în procedura executării silite
9. Av. Răducu Zidaru – Unele considerații asupra dreptului de succesiune al ierarhilor și monahilor, astfel cum este el configurat în statutul de organizare și funcționare al Bisericii Ortodoxe Române
10. Notar publ. Carmen Dima -Soțul supraviețuitor, adevăratul moștenitor legal privilegiat?
11. Prof. univ. dr. Magda Volonciu, Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din București ; asist. univ. dr., av. Luiza Lungu,Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din București – Succesiunea în dreptul muncii. Interferențe în cazul transferului de întreprindere
12. Conf. univ. dr., notar publ. Manuela Tăbăraș, Decan, Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din București – Utopia tinereții fără bătrânețe, ideal atins prin abilitățile legale și convenționale de reprezentare în procedura succesorală


SECȚIUNEA B – 10.30-13:00, Amfiteatrul M 113
Moderatori:
• Conf. univ. dr. Carmen Todică
• Conf. univ. dr. Mădălina Dinu
Lect. univ. dr. Manuela Sîrbu
1. Prof. univ. dr., av. Gabriela Răducan, Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din București – Aspecte particulare sau derogatorii privind procedura partajului judiciar”
2. Conf. univ. dr., av. Claudiu-Constantin Dinu, Facultatea de Drept, Universitatea din București – Deschiderea succesiunii. Efecte și impact în derularea procesului civil
3. Conf. univ. dr. Carmen Todică, Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din BucureștI -Cotitatea disponibilă specială a soțului supraviețuitor. Soluții doctrinare si de practică judiciară
4. Conf. univ. dr., av. Mădălina Dinu, Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din București – Aspecte teoretice și practice privind transmiterea calității procesuale în cazul decesului părții
5. Conf. univ. dr., av. Petruța-Elena Ispas, Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din București – Transmisiunea patrimoniului-probleme teoretice și practice
6. Lect. univ. dr. Cristian Drăghici, Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din București și Științe Economice Tg-Jiu – Transpunerea Directivei Europene 2019/1023 în România. Beneficiile aduse de procedura acordului de restructurare
7. Lect. univ. dr., av. Ioan Morariu, Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din București – Aspecte de actualitate privind instituția nedemnității judiciare
8. Lect. univ. dr. Manuela Sîrbu, Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din București – Soluționarea alternativă a litigiilor. Aspecte teoretice și practice în ceea ce privește încheierea unui acord de mediere în materie succesorală
9. Conf. univ. dr. Adrian M. Truichici, Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din București , cercetător știinţific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; av. dr. Luiza Neagu – Dreptul succesibililor renunţători de a revendica imobilele preluate abuziv de stat


SECȚIUNEA C – 10:30-13:00, Sala M 209
Moderatori:
• Prof. univ. dr Carmen-Silvia Paraschiv
• Prof. univ. dr. Constantin Sima
1. Prof. univ. dr. Constantin Sima, Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din București ,Locul și rolul prezumției de nevinovație în procedura penală română
2. Prof. univ. dr., av. Carmen Silvia Paraschiv, Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din București – Introducerea părții responsabile civilmente în procesul penal
3. Conf. univ. dr. Felicia Maxim, Prodecan, Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din București; Andrei Elena Alexandra – Succesiunea statelor în raport cu răspunderea acestora pentru fapte internațional ilicite
4. Drd. Adina Maria Alexandra Popescu, drd. Bogdan Mihai Dumitru – Nedemnitatea judiciară în materie succesorală în cazul săvârșirii infracțiunii de șantaj
5. Drd. Victor Andrei Cărcăle, Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava – Metode criminalistice de identificare a falsului sau a contrafacerii legatelor
6. Drd. Andreea Buruiană Rusu – Drepturile succesorale ale copilului născut din maternitatea de substituție în Uniunea Europeană
7. Drd. Titi Sultan -Succesiunea statelor la organizaţiile internaţionale conform dreptului internaţional public


SECȚIUNEA D – 14:00-16:00, Aula Magna, Universitatea „Titu Maiorescu” din București
Moderatori:
• Prof. univ. dr. Alexandru Boroi
• Conf. univ. dr. Andreea Uzlău
1. Prof. univ. dr. Alexandru Boroi,Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din București ; asist. univ. dr. Toma Georgian, Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din București – Nedemnitatea succesorală. Scurt expozeu asupra infracțiunilor care atrag nedemnitatea succesorală de drept
2. Jud. drd. Bănescu (Alexe) Liliana Cătălina,Curtea de Apel București – Partajul succesoral. Reguli de procedură și particularități proprii. Cazuistica instanțelor
3. Lect. univ. dr., av. Carolina Niță, Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din București -Conceptul de reședință obișnuită, ca principalul factor de legătură în soluționarea conflictelor de legi și de jurisdicții în materia succesiunilor cu element transfrontalier, potrivit Regulamentului UE nr. 650/2012
4. Drd. Laura Tuduruț – Reflecții privind respectul datorat persoanei decedate din perspectiva drepturilor personalității
5. Conf. univ. dr. Andreea-Simona Uzlău, Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din București ; asist. univ. dr. Toma Georgian, Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din București -Procedura de confiscare sau de desființare a unui înscris în cazul clasării dispuse ca urmare a decesului suspectului ori al inculpatului
6. Conf. univ. dr. Marieta Safta, Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din București ; prof. univ. dr. Prabhpreet Singh, School of Law, Manipal University Jaipur (India) – Gender equality and the institution of inheritance. A comparative law perspective: India and Romania
7. Asist. univ. dr. Toma Georgian, Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din București ; asist. univ. dr. Iulia Nistor, Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din București – Despre uciderea la cererea victimei și posibile implicații ale acestei infracțiuni asupra instituției nedemnității de drept
8. Drd. Claudia Bărbat, Secretar general al unității administrativ teritoriale, Comuna Adămuș – Aspecte practice privind atribuția secretarului general al unității administrativ-teritoriale în materia deschiderii procedurii succesorale
9. Av. drd. Daniel-Cătălin Chifor, Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din București – Ieșirea din indiviziune a moștenitorilor coproprietari periodici. Mijloace și modalități
10. Lect. univ. dr. Mălăescu Ioana, Facultatea de Asistență Medicală Tg.-Jiu, Universitatea „Titu Maiorescu” din București; lect. univ. dr. Remus Ionescu, Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din București și Științe Economice Tg. Jiu – Uciderea la cererea victimei, consecințe în planul nedemnității succesorale
11. Lect. univ. dr. Bogdan Vîrjan, Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din București – Cauza de nepedepsire constând în retragerea mărturiei mincinoase


SECȚIUNEA E – 16:00-18:00, Aula Magna
Moderatori:
• Conf. univ. dr. Tudor Chiuariu
• Av. dr. Andrei Săvescu
• Prof. univ. dr. Vijaylaxmi Sharma

Subsecțiunea 1 – 16:00-17:00
1. Jud. drd. Anca Magda Voiculescu, Tribunalul București – Regulamentul nr. 650/2012 versus Regulamentul nr. 2201/2003. Măsuri privind succesiunea sau măsuri privind răspunderea parentală?
2. Prof. univ. dr. Claudia Ghica Lemarchand, Université Paris XII, France – Consum de droguri și responsabilitate penală
3. Drd. Tiberiu – Nicușor Chiriluță, Academia de Studii Economice din București – Succesiunea eclezială în spațiul european
4. Paul-Augustin Pușcaș- Consecinţe juridice ale dreptului de retenţie al unui soţ asupra bunurilor celuilalt soţ în ipoteza devoluţiunii succesorale
5. Drd. Tudor Cosmin-Ionuț, Universitatea „Ovidius” din Constanța – Aspecte privind exercitarea drepturilor succesorale de către monahi în lumina legislației de stat și a reglementărilor bisericești
6. Av. Alexandru-George Dudău – Capacitatea succesorală a persoanei juridice în ființă la data deschiderii succesiunii
7. Tania-Cătălina Coadă, Aspecte comparative dintre certificatul de moștenitor în legislația română și certificatul european de moștenitor
8. Conf. univ. dr., av. Tudor-Alexandru Chiuariu, Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din București – Incidența instituțiilor din dreptul succesoral în procedura de control a averilor
9. Av. dr. Andrei Săvescu, cadru didactic asociat, Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din București

Subsecțiunea 2 – 17:00-18:00, Aula Magna
1. Prof. univ. dr. Gabriela A. Oanță, Associate professor of public international law, Director of ‘Salvador de Madariaga’ University Institute for European Studies, University of A Coruña (Spain) – The United Kingdom’s Withdrawal from the European Union: Succession Issues
2. Prof. univ. dr. Guillaume Payan, Université de Toulon, France – Aspecte esențiale privind recunoașterea și executarea actelor autentice și tranzacțiilor judiciare în materie de succesiuni din perspectiva Regulamentului (UE) nr.650/2012
3. Merotto Maria Federica, Researcher, University of Verona – The Votum Captandae Mortis and Its Relevance in Roman Law
4. Prof. univ. dr. Nicolae Voiculescu, Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din București ; asis. univ. dr. Beatrice Berna,Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din București -Protecția proprietății în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului: analiză specială a grupurilor vulnerabile
5. Prof. univ. dr. Olimpiu Crauciuc, Tania-Cătălina Coadă, Nava maritimă/fluvială ca bun inclus în masa succesorală

VINERI, 13 MAI 2022

COMUNICĂRI PE SECȚIUNI: 10:00 – 12:00
SECȚIUNEA F – 10:00-12:00, Amfiteatrul M 113
Moderatori:
• Conf. univ. dr. Carmen Pălăcean
• Lect. univ. dr. Carolina Maria Niță
1. Conf. univ. dr. Carmen Pălăcean, Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din București – Transpunerea directivei (UE) 2019/1023. Procedura acordului de restructurare și procedura concordatului preventiv
2. Lect. univ. dr. Mihaela Iliescu,Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din București – Implicațiile clauzei de continuare a activității cu moștenitorii în actul constitutiv al societății cu răspundere limitată
3. Cons. jur. drd. Adina Lorena Codeia,Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din București – Considerații și controverse doctrinare privind substituția fideicomisară
4. Drd. Anca Elena Bența – Contestația împotriva deciziei de expropriere emisă în temeiul Legii nr.33/1994 și Legii nr.255/2010
5. Drd. Andreea Gabriela Răducanu (Cadar) – Aspecte relevante privind executarea silită referitoare la minori
6. Drd. Florin Bogdan Constantinescu – Privire asupra ipotecării dreptului de superficie izvorât din contractul de leasing imobiliar în contextul transmiterii acestui drept către societatea absorbantă
7. Av. drd. Mihaela Claudia Rogozea – Dreptul de abitație al soțului supraviețuitor, drept succesoral sau mijloc de protecție socială?
8. Stud. Biolan Florentina, Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din București – Aspecte juridice privind actul de opțiune succesorală
9. Stud. Alina Mona Popa, Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din București – Moștenirea-eternitate juridică
10. Drd. Carmen Ion, Universitatea de Studii Europene din Republica Moldova; tutore, Departamentul de Drept Privat, Universitatea „Danubius” din Galați – Adopția și dreptul copilului la moștenire
11. Stud. drd. Lenuța Giurgea, Școala Doctorală Științe Juridice și Relații Internaționale – Universitatea de Studii Europene din Republica Moldova; tutore, Universitatea „Danubius” din Galați – Capacitatea succesorală a minorului dispărut
12. Raluca Cosmina Calancia, Acțiunea în revendicare – mijloc de protecție a succesorilor proprietarului


SECȚIUNEA G – 10:00-12:00, Sala M209
Moderatori:
• Conf. univ. dr. Felicia Maxim
• Lect. univ. dr. Alina Monica Axente
1. Lect. univ. dr. Alina Monica Axente, Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din București – Succesiunea în dreptul roman – de la concept
denegat la arhetip
2. Lect. univ. dr. Andrei Tinu, Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din București; Cătălin Boboc – Succesiunea la tron în Evul Mediu românesc
3. Lect. univ. dr. Mihaela Paul,Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din București – Reflecții asupra dreptului de a moșteni un mediu sănătos și echilibrat ecologic
4. Cercetător asoc. Valentin Stelian Bădescu, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, membru titular, Direcția de Istoria Științei, Comitetul Român de Istorie și Filosofie a Științei și Tehnologiei (CRIFST) al Academiei Române – Intelectualul român în labirintul transformărilor dreptului în spațiul național și european după anul 1989
5. Drd. Elena Andreea Ionașcu – Natura juridică a drepturilor unităților administrative teritoriale și statului asupra moștenirii vacante
6. Vera Ciochină – Rolul activ al unităților administrativ teritoriale în procedura trecerii terenurilor situate în intravilan, în proprietatea acestora

Cu o vastă experienţă în organizarea de manifestări științifice internaționale, Universitatea Titu Maiorescu a lansat, în anul 2013, o nouă provocare ştiinţifică prin organizarea Conferinţei Internaţionale de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale. La primele ediții au fost prezentate peste 700 de lucrări științifice ale unor reputați profesori, cercetători și doctoranzi din România și din străinătate. Desfășurate trilingv, în română, engleză și franceză, cele nouă ediții s-au bucurat de prezența a peste 50 profesori de la universități din Spania, Italia, Franța, Israel, Polonia, Bulgaria, Maroc, Germania, India. Volumele editate în cadrul celor opt ediții ale conferinței, realizate la Editura Hamangiu au fost distribuite fiecărui participant, cat și reputaților profesori de drept din România, precum și în bibliotecile universitare. Volumele au ISBN 978-606-678-642-3, ISBN 978-606-27-0020-1, ISBN 978-606-27-0222-9, ISBN 978-606-27-0607-4, ISBN 978-606-27-0879-5, ISBN 978-606-27-1250-1, ISBN 978-606-27-1474-1, ISBN 978-606-27-1595-3, și sunt indexate BDI. Cea de-a noua ediție (2021) a fost publicată la Editura Universul Juridic volum având ISBN 978-606-39-0912-2, ISSN 2668-0203 și ISSN-L 2668-0203 fiind indexat CEEOL si HeinOnline si în curs de indexare, contractual prin editură, în a treia baza de date internaționale: EBSCO.

Conferinţa Internaţională de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale îşi propune să reunească laolaltă oameni de ştiinţă din structura academică, cercetători, cadre didactice universitare, doctoranzi, masteranzi, studenţi şi nu în ultimul rând, practicieni ai dreptului si reprezentanți ai profesiilor juridice, pentru a face schimb şi a împărtăşi experienţele şi rezultatele lor de cercetare cu privire la cele mai diverse aspecte legate de reformarea legislaţiei în spiritul noilor curente naţionale, europene şi internaţionale privitoare la tema propusă ediției, precum şi pentru a discuta despre provocările practice întâlnite şi soluţiile adoptate.

Nu moștenim pământul de la înaintași, pur si simplu îl împrumutăm de la copiii noștri” menționa un vechi proverb al patrimoniului cultural mondial și în acest an ne-am propus să orientăm efortul nostru științific comun universalității patente a dreptului succesoral și complexei structuri a drepturilor, obligațiilor si aspectelor controversate practice pe care reglementarea succesiunilor naționale și transfrontaliere le generează.Aspecte legate de dezbaterea succesorală în procedura grațioasă, soluționarea conflictelor în drept și acțiunile în justiție în materie succesorală, executarea moștenirii, fiscalizarea succesiunii, impactul devoluțiunii succesorale în planul dreptului de proprietate intelectuală, al efectelor filiației și ale reproducerii asistată medical, al transmiterii fondului de comerț, părților sociale sau a continuării activității societății, al procedurii insolventei, certificatul european de moștenitor, succesiunile cu elemente de extraneitate, efectele dezbaterii succesorale în ceea ce privește latura civilă a cauzei penale sau tehnicile criminalistice specifice domeniului, sunt doar câteva  crâmpee ale orizonturilor cercetării generate de tema propusă conferinței, multiple subiecte din aceste arii tematice, dar si din zone ale dreptului muncii, transporturilor, al dreptului constituțional sau internațional public vor fi analizate în cadrul lucrărilor științifice ce vor fi selecționate-  teme de actualitate în cercetare  de natură să suscite interesul atât al teoreticienilor dreptului, cât și al practicienilor (avocați, notari, magistrați, executori judecătorești, consilieri juridici). Nici desuetă, nici în colaps, ci în permanență actualitate, având în vedere că ”moartea este un fenomen firesc în natură, doar oamenii îl fac înspăimântător ” (Marin Preda), succesiunile demonstrează în permanență vitalitate juridică, fiind un domeniu în care trebuie adaptat permanent realităților sociale, iar diversitatea normelor dreptului intern, european și internațional incidente succesiunilor și patrimoniului succesoral ne invită din culisele cercetării științifice să le explorăm.

Într-o lume în care sistemele juridice interferează tot mai mult, iar experiența juridică este supusă unor constante evoluții, dorim așadar să analizăm împreună fundamente doctrinare, să descoperim soluții adecvate de practică pe care cercetarea științifică prin reunirea gândurilor și a energiilor creatoare ale acestei conferințe le va genera într-o  upgradare perpetuă și necesară pentru a răspunde diversităţii.

Avem convingerea că această importantă manifestare ştiinţifică va fi una dintre cele mai prestigioase evenimente din calendarul juridic naţional, cu ecou internaţional, oferind o oportunitate pentru discutarea problemelor de actualitate ale universalității patente a dreptului succesoral dar de referință pentru societate, mediile economice, culturale şi lingvistice, comunitatea juridică, urmărind să evidenţieze noi soluţii şi interpretări între tradiția legislativă și valorile moderne ce ne însoțesc.

Așadar, vă invităm să fiţi parte la dezbaterea celor mai interesante teme juridice naționale și internaționale, atașând invitației si un link spre Domenii si teme orientative de cercetare incidente temei conferinței de natură să ne stimuleze apetitul spre zone interdisciplinare și incitante ale cercetării.

Prezentarea lucrărilor conferinței se va desfășura în plen și pe secţiuni.

TERMENE
– Expedierea studiului-termen limită: 22 aprilie 2022 (expedierea studiului în limba română cu respectare cerințelor de redactare);
– Notificarea acceptării studiului propus: 28 aprilie 2022;
– Termen pentru transmiterea lucrării în engleză, inclusiv cu modificările solicitate de recenzori: 06 mai 2022;
– Desfăşurarea Conferinţei: 12-13 mai 2022;
– Volumul conferinței va fi editat până în data de 12 iunie 2022 și va putea fi ridicat de participanți de la sediul Facultății de Drept.

INFORMAȚII PENTRU AUTORI
Studiile vor fi trimise la adresa: lawconference@univ.utm.ro ( persoane de contact Felicia Maxim-0766.527.675, Mădălina Dinu -0727.277.775)Fiecare autor poate participa la Conferinţa Internaţională de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale  cu cel mult două articole (nu se admit articole cu mai mult de 2 coautori). Taxa se achită pe articol. Susținerea articolelor de către autori în cadrul lucrărilor conferinței constituie o cerință imperativă pentru publicarea articolelor în volumul conferinței.

Pentru alte detalii, click aici.

Evenimente conexe

Leave a Reply