Executorul judecătoresc – elementul esențial al economiei pe timp de criză / 10 februarie 2023, Hotel Balada str. Mitropoliei nr. 5, Suceava

Despre: Executorul judecătoresc – elementul esențial al economiei pe timp de criză
Unde: Hotel Balada, str. Mitropoliei nr. 5, Suceava
Conferința se transmite LIVE ONLINE gratuit pe @homepage juridice.ro, juridice.ro/live, facebook.com/JURIDICE.ro, facebook.com/groups/juridice și youtube.com/c/videojuridice.
Când: 10 februarie 2023, ora 9:30


Confirmarea înscrierii și informații referitoare la plata taxei de participare vă vor fi transmise de către organizatorul evenimentului, CEJ SUCEAVA.

Conferința este organizată de CEJ SUCEAVA alături de CEJ CLUJ, CEJ ORADEA, CEJ PLOIEȘTI, CEJ TG-MUREȘ, CEJ PITEȘTI, CEJ IAȘI, CEJ GALAȚI, CEJ CONSTANȚA.Speakeri (ordine alfabetică)
– Jud. drd. Roxana Dan, Președinte Secția Civilă, Judecătoria Cluj-Napoca
– Av. conf. univ. dr. Claudiu Dinu, Facultatea de Drept a Universității din București
– Executor judecătoresc Bogdan Dumitrache
– Executor judecătoresc, conf. univ. dr. Eugen Hurubă
– Executor judecătoresc, prof. univ. dr. Adrian Stoica, Decan al Facultății de Drept și Științe Administrative, Universitatea “Ovidius” din Constanța


Program


Teme propuse

1. Caracterul de titlu executoriu al contractului de antrepriză în condițiile în care art. 1869 și art. 2386 pct. 6 C.civ. recunosc antreprenorului un drept de ipotecă legală pentru garantarea plății prețului pentru lucrarea executată
2. Momentul de la care începe să curgă prescripția dreptului de a obține executarea silită a ratelor din contractul de credit bancar. Conflict sau nu între dispozițiile art. 706 alin. (2) C.pr.civ. și art. 2526 C.civ. cu aplicarea art. 711 C.pr.civ.?
3. Caracterul termenului de 3 zile prevăzut în art. 666 alin. (1) C.pr.civ. Sancțiuni în caz de nerespectare
4. Imposibilitatea predării bunului în sensul dispozițiilor art. 891, 892 și 895 C.pr.civ. de către executorul judecătoresc a unor utilaje care fizic sunt predate de debitor, dar creditorul pretinde că lipsesc piese/utilaje incomplete fără ca executorul judecătoresc și creditorul să fi încercat punerea în funcțiune. Poate executorul judecătoresc să constate imposibilitatea executării fără expertiza unor specialiști?
5. Actualizarea cu rata inflației a creanțelor izvorâte din contracte de credit
6. Taxa pe valoare adăugată în executarea silită
7. Competența teritorială a executorului judecătoresc în privința codebitorului solidar care nu are domiciliul în raza Curții de Apel în care își desfășoară activitatea executorul judecătoresc învestit cu cerere de executare și împotriva acestuia
8. Rolul efectiv al curatorului special prevăzut de art. 688 alin. (3) C.pr.civ. în desfășurarea executării silite
9. Neidentificarea autovehiculului sechestrat în condițiile art. 740 alin. (4) C.pr.civ., respectiv nepromovarea acțiunii de partaj de către creditor asupra bunului deținut de debitor în coproprietate cu un nedebitor, în baza art. 818 alin. (1) C.pr.civ., reprezintă cauze de încetare a executării silite conform art. 703 alin. (2) teza a II-a C.pr.civ. –imposibilitate de valorificare?
10. Limitele verificării calității de creditor și debitor de către executorul judecătoresc în procedura ofertei reale de plată urmată de consemnarea sumei
11. Ultrajul împotriva executorului judecătoresc
12. Restituirea sultei la cererea debitorului după liberarea acestuia prin încheiere definitivă, înaintea împlinirii termenului de 3 ani de la ofertă, motivând dispozițiile art. 1515 C.civ.
13. Nulitatea prevăzută de art. 667 alin. (2) C.pr.civ. este posibilă în situația somației imobiliare comunicată fără atașarea titlului executoriu (art. 820 C.pr.civ.), emisă ulterior somației simple sau popririi?
14. Compensația cerută de creditor în condițiile art. 646 alin. (2) C.pr.civ. și art. 1617 C.civ.
15. Participarea la licitație conform dispozițiilor art. 839 alin. (1) lit. k) și art. 846 alin. (1) C.pr.civ. Neprezentarea ofertantului la ora licitației valorează decădere sau prezumție relativă de renunțare?
16. Depunerea prețului de către adjudecatar după expirarea termenului prevăzut de art. 850 alin. (1) C.pr.civ., până la primul termen de licitație organizat potrivit art. 851 alin. (1) C.pr.civ. În această situație, executorul va mai ține licitația așa cum a fost stabilită sau o va anula, luând act de plata diferenței de preț?


Vă rugăm să ne scrieți doar după ce consultați politica de confidențialitate. Datele dumneavoastră vor fi utilizate pentru a menține contactul cu dumneavoastră, nu în scop de marketing. Pentru a fi informați cu privire la evenimente pe care le considerăm interesante pentru juriști, vă invităm să vă abonați la newsletter-ul nostru special dedicat evenimentelor.

For General Inquiries
evenimente@juridice.ro

For Sponsorship
corporate@juridice.ro