Focus grup CSDE: Legea privind datele în Uniunea Europeană (2022) / 31 martie 2022

Institutul de Cercetări Juridice ”Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, Centrul de Studii de Drept European (CSDE) și Laboratorul de cercetări juridice privind noile tehnologii (LCJNT) organizează

Focus grup

”Legea privind datele” în Uniunea Europeană

31 martie 2022

Ora 20.30

Datele de conectare: meet.google.com/hdp-vcmt-xoy

Propunerea de regulament privind datele, prelucrarea acestora în sectorul economic interesează deopotrivă cetățeni și actori statali.

”Ca urmare a Legii privind guvernanța datelor, propunerea de astăzi este a doua inițiativă legislativă principală ce decurge din Strategia europeană privind datele din februarie 2020, care urmărește să ajute UE să devină lider în societatea noastră bazată pe date.”

”Comisia propune noi norme pentru a preciza cine poate utiliza și accesa datele generate în UE în toate sectoarele economice. Legea privind datele va asigura echitatea în mediul digital, va stimula dezvoltarea unei piețe competitive a datelor, va oferi oportunități pentru o inovare bazată pe date, precum și o mai mare accesibilitate a datelor pentru toți. Aceasta va antrena servicii noi, inovatoare, precum și prețuri mai competitive pentru serviciile post-vânzare și pentru repararea obiectelor conectate. Această ultimă componentă orizontală a Strategiei Comisiei privind datele va juca un rol esențial în transformarea digitală, în conformitate cu obiectivele digitale pentru 2030.”

Participanți: conf. univ. dr. Nicolae Dragoș Ploeșteanu, dr. Irina Alexe, drd. Daniela Duță, drd. Marius Mitrea, drd. Igor Serotilă, drd. Raluca Onufreiciuc, drd. Daniela Hudelcu, Cezara Mera, Ionela Onciul, Andreea Luca, Ionela Coca.

Moderator: prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru

Evenimentul se adresează in primul rând studenților doctoranzi SCOSAAR.

Despre Focus grup drept european la CSDE

Detalii privind proiectul Uniunii Europene

Evenimente conexe

Leave a Reply