Învățământul universitar de Criminalistică din România și Republica Moldova. Experiența europeană / 23-24 septembrie 2022, București

Facultatea de Drept, Universitatea din București, Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept, Universitatea „A. I. Cuza” din Iași, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept, Universitatea din Oradea, Wydzial Ekoinomia, Prawa i Administracij, University Wrocław, Polonia și Centrul Național de Expertize Judiciare Chișinău, Republica Moldova organizează

Conferința Internațională „In memoriam Emilian Stancu”

Învățământul universitar de Criminalistică din România și Republica Moldova. Experiența europeană

23-24 septembrie 2022

Facultatea de Drept, Universitatea București, Sala „Constantin Stoicescu”

PROGRAM

23 Septembrie 2022

09.00 – 09.30 Înregistrarea participanților
09.30 – 09.45 Alocuțiune de deschidere. Prof. univ. dr. Răzvan Dincă, Decanul Facultății de Drept, Universitatea din București
09.45 – 10.00 “În memoriam Emilian Stancu”: conf. univ. dr. Petruţ Ciobanu, conf. univ. dr. habil. Sorin Alămoreanu, prof. univ. dr. Augustin Lazăr

10.00 – 13.00 Sesiune de lucru (30 minute/lector)
Moderatori: conf. univ. dr. Bogdan N. Bulai, conf. univ. dr. Sandra Grădinaru, conf. univ. dr. Cristian Miheş
Speakeri și tematică:
1. Dr. Denise Rivera, expert criminalist, Secretar de Stat al Poliției Civile, Brazilia, “Formarea experților criminaliști în Brazilia și pregătirea lor continuă”
2. Dr. Olga Cataragă, Director – Centrul Național de Expertize Judiciare Chişinău, Expert Piotr Petcovici, Expert Ion Lopatenco, Republica Moldova, “Studiul criminalisticii în Republica Moldova și validarea sa în practică”
3. Conf. univ. dr. Rafal Ciesla, Catedra de Criminalistică, Universitatea din Wroclaw, Polonia, “Direcții ale studiului criminalisticii în Wroclaw”
4. Prof. univ. dr. Vasile Drăghici, Lector univ. dr. Zafer Sadîc, Facultatea de Drept, Universitatea „Ovidius” Constanța, “Despre necesitatea pregătirii unor specialiști în cercetarea cazurilor de accidente maritime”
5. Conf. univ. dr. Ancuţa Elena Franț, Universitatea „A. I. Cuza” Iași, “Criminalistica și prevenirea infracțiunilor: de la deziderat la realitate“
6. Conf. univ. dr. Bogdan N. Bulai, Universitatea din București, “Interdisciplinaritatea și interoperabilitatea ca necesități atât în formarea continuăcât și în activitatea criminaliștilor“

13.00 – 13.30 Pauză de cafea

13.30 – 16.30 Sesiune de lucru (30 minute/lector)
Moderatori: conf. univ. dr. Ancuţa Elena Franț, lector univ. dr. Zafer Sadîc, conf. univ. dr. Constantin Nedelcu
Speakeri și tematică:
1. Conf. univ. dr. Marisa Aloia, psiholog, expert grafolog, Universitatea din Sienna, Catedra de Științe Medico-legale, “Grafologia criminologică. Experiența italiană”
2. Conf. univ. dr. Cristian Miheş, Facultatea de Drept, Universitatea din Oradea, “Probele digitale: o provocare pentru studiul criminalisticii?”
3. Lucian Petrică, expert criminalist, “Pledoarie pentru abordarea interdisciplinara a examinărilor documentelor”
4. Conf. univ. dr. Sandra Grădinaru, Universitatea „A. I. Cuza” Iași, av. Andrei Apostol, Baroul Iași, “Contradicții în expertizele criminalistice referitoare la înregistrările audio-video rezultate din activitatea de supraveghere tehnică”
5. Conf. univ. dr. Constantin Nedelcu, Universitatea Nicolae Titulescu, “Profilajul criminal în investigațiile penale”
6. Drd. Tiberiu Teglaş, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, “Dronele în slujba patrimoniului cultural”

24 Septembrie 2022

09.00 – 13.30 Sesiune de lucru (30 minute/lector)
Moderatori: prof. univ. dr. Vasile Drăghici, prof.univ.dr. Nicoleta Hegheş, conf. univ. dr. Petruţ Ciobanu, conf. univ. dr. habil. Sorin Alămoreanu
Speakeri și tematică:
1. Prof. dr. Vincenzo Tarantino, Centro Internazionale di Grafologia Medica (C.I.G.M.E.), Roma, Italia, conf. univ. dr. habilitat Sorin Alămoreanu, “Studiul grafologiei judiciare în Școala Superioarăde Grafologie Seraficum din cadrul Universității Pontificale Sân Bonaventura”
2. Prof. dr. Marek Lésniak, Dr. K. Luszczyk, Universitatea Silezia Inferioară, Wroclaw, Polonia, “Studii pe programe de calculator ca suport al examinării scrisului de mână în Polonia”
3. Dr. Neculai Zamfirescu, Centrul de psihocriminalistică Rm. Sărat, “Evoluția unui concept: de la „investigarea științifică a infracțiunilor” la „știința investigației criminale”
4. Lect. univ. dr. Vasile Vidrighin, asist. univ. dr. George Grosu, Facultatea de Drept, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, “Despre necesitatea formării juriștilor în specificul activităților de audiere a martorilor în fața instanței”
5. Conf. univ. dr. Petruț Ciobanu, Universitatea din București, Elena Eliza Hodan, avocat în Baroul București, “Studiul universitar al criminalisticii, util sau necesar pentru profesiile juridice?“
6. Conf. univ. dr. Petruț Ciobanu, Universitatea din București, as. univ. dr. Radu Mihăiță Cazacu, Universitatea din București, “Valorificarea expertizei dactiloscopice în soluționarea cazurilor privind infracțiunile de corupție”
7. Av. drd. Bianca Ureche, drd. Siviu Predescu – ofițer criminalist, doctoranzi Universitatea „Babeș- Bolyai” Cluj-Napoca, “Imagistica modernăîn formarea criminaliștilor”
8. Lect. univ. dr. Raul F. Hodoș, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, as. univ. dr. av. Raluca Onufreiciuc, Universitatea din Suceava, “Reproiectarea electronică a datelor prin inteligența artificială. Provocări și limite”
9. Conf. univ. dr. habil. Sorin Alămoreanu, expert criminalist, “Observații recurente asupra stadiului studierii criminalisticii în sistemul universitar român. Discuții“

13.00 – 15.00 Masă rotundă
“Pregatirea și statutul criminaliștilor în diverse legislații”
Moderatori: conf. univ. dr. Petruţ Ciobanu, conf. univ. dr. habil. Sorin Alămoreanu, conf. univ. dr. Marisa Aloia, lect. univ. dr. Vasile Vidrighin, lect. univ. dr. Raul F. Hodoş

15.00: Distribuire certificate de participare

Închiderea conferinței: conf. univ. dr. Petruţ Ciobanu, conf. univ. dr. habil. Sorin Alămoreanu

Comitetul de organizare:
Președinte: Conf. univ. dr. PetruțCiobanu, Universitatea din București
Vicepreședinte: Conf. univ. dr. habil. Sorin Alămoreanu, Universitatea “Babeș Bolyai”, Cluj-Napoca
Membri:
Conf. univ. dr. Cristian Miheş, Universitatea din Oradea
Prof. univ. dr Rafal Ciesla, Wydzial Ekonomia, Prawa i Administracij, University Wrocław, Polonia
Conf. univ. dr. Ancuţa Elena Franț, Universitatea „A. I.Cuza” Iași
Conf. univ. dr. Sandra Grădinaru, Universitatea „A. I.Cuza” Iași
Dr. Olga Cataragă, Director C.N.E.J. Chișinău
Lect. univ. dr. Raul F. Hodoș, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia
As. univ. dr. Radu Mihăiță Cazacu, Universitatea din București
Av. Elena Eliza Hodan, Baroul București
Drd. Tiberiu Teglaş, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
Jur. Alina Hetrea

Secretariat tehnic:
Expert Criminalist Lucian Petrică
Drd. Bianca Ureche, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
Drd. Silviu Predescu, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

Comitetul științific:
Prof.dr. Marek Lesniak Universitatea Sileziei, Katowice, Polonia.
Prof. univ. dr. Nicoleta Elena Hegheș, Universitatea Creștină „D.Cantemir”
Prof. univ. dr. Tiberiu Medeanu, Universitatea de Vest din Timișoara
Conf. univ. dr. Bogdan Bulai, Universitatea din București
Conf. univ. dr. Mircea Ursuța, Universitatea din Oradea

Parteneri:
Centro Internazionale de Grafologia Medica, Universita Pontificale San Bonaventura Roma, Italia
Facultatea de Drept, Universitatea „Ovidius” Constanța
Societatea Română de Criminalisticăşi Criminologie – Filiala Transilvania
Asociația Criminaliștilor din România
Editura Hamangiu

Evenimente conexe