119 citiri

Perspective ale dreptului afacerilor în mileniul al treilea (ed. 11) / 19 noiembrie 2021, Online

Societatea de Științe Juridice și Administrative împreună cu Facultatea de Drept a Academiei de Studii Economice din București organizează

Conferința internațională

Perspective ale dreptului afacerilor în mileniul al treilea (ed. 11)

19 noiembrie 2021

Online – Zoom

Tematica Conferinței
Conferința este o platformă de dezbateri juridice care examinează dezvoltările recente și perspectivele de evoluție ale dreptului afacerilor.

În cadrul Conferinței pot fi susținute lucrări din toate domeniile științelor juridice, care vor fi înscrise, în funcție de conținutul lor, într-una dintre cele trei secțiuni:
I. Drept public;
II. Drept privat;
III. Dreptul Uniunii Europene. Drept internațional.

La conferință se pot înscrie atât persoane care doresc să susțină o lucrare științifică, cât și persoane care doresc doar să audieze dezbaterile.
Participanții au oportunitatea de a înscrie o a doua lucrare științifică plătind o taxă suplimentară.

Indexare
Conferința este indexată în CONFERENCE PROCEEDINGS CITATION INDEX, CLARIVATE ANALYTICS (THOMSON REUTERS).

Publicații
Toate lucrările susținute în cadrul conferinței se vor regăsi într-una din următoarele publicați:
– în revista Juridical Tribune – Tribuna Juridică, singura revistă de științe juridice din România indexată în WEB OF SCIENCE CLARIVATE ANALYTICS (THOMSON REUTERS) și în SCOPUS.
– în volume în limba engleză publicate de edituri cu prestigiu internațional în domeniul științelor juridice (Cambridge Scholars Publishing, Peter Lang International Academic Publishers, ADJURIS – International Academic Publisher) și indexate în CONFERENCE PROCEEDINGS CITATION INDEX – CLARIVATE ANALYTICS (THOMSON REUTERS).
– în reviste partenere ale conferinței indexate în baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice (Scopus, Ebsco, HeinOnline, CEEOL, ProQuest, ERIH Plus, WorldCat, KVK): Perspectives of Law and Public Administration, International Journal of Business Governance and Ethics, Acta Juridica Hungarica, European Review of Public Law, Central and Eastern European Legal Studies, International Investment Law Journal.

Reduceri de la taxele de participare
Participanții din cadrul ASE București și membrii Societății de Științe Juridice și Administrative beneficiază de o reducere de cca. 25% din taxa de înscriere.
! Dacă doriți să dobândiți calitatea de membru în Societatea de Științe Juridice și Administrative click aici

Termene limită
11 noiembrie 2021: trimiterea formularului de participare. Formularul de participare poate fi completat fie cu titlul și rezumatul lucrării care va fi susținută la conferință, fie cu opțiunea de a asista la dezbateri, fără înregistrarea unei lucrări științifice. Completează aici formularul de participare la conferință.
13 noiembrie 2021: trimiterea textului integral al lucrării științifice în limbile română și engleză. Autorii pot beneficia de serviciul de traducere în limba engleză a lucrării înscrise la conferință.
15 noiembrie 2021: confirmarea lucrărilor care vor fi susținute în cadrul conferinței.
17 noiembrie 2021: plata taxei de participare

Vizitați site-ul Conferinței: www.businesslawconference.ro
Pe site găsiți mai multe informații despre condițiile de înscriere, taxa de participare, posibilitatea de a înscrie două lucrări științifice, cerințele de redactare pentru lucrările științifice, publicațiile conferinței, programul științific, parteneri, serviciul de traduceri în limba engleză oferit autorilor.

Urmăriți-ne pe:
www.facebook.com/BusinessLawConferences
https://www.facebook.com/groups/adjuris
www.linkedin.com/company/business-law-conference

E-mail:
Vă rugăm să adresați orice întrebare privind Conferința la adresa de email: catalin.sararu@businesslawconference.ro

Evenimente conexe