959 citiri

Provocări contemporane în dreptul administrativ din perspectivă interdisciplinară (ed. 4) / 21 mai 2021, Online

Societatea de Științe Juridice și Administrative împreună cu Facultatea de Drept a Academiei de Studii Economice din București organizează

Conferința internațională

Provocări contemporane în dreptul administrativ din perspectivă interdisciplinară (ed. 4)

21 mai 2021

Online – Zoom

 

Ultimele zile de înscriere la ALPAConference 2021
Înscrierea la a IV-a ediție a Conferinței internaționale: “Provocări Contemporane în Dreptul Administrativ din Perspectivă Interdisciplinară” se poate realiza până pe 13 mai prin completarea formularului de participare aici: https://forms.gle/H4J3amCZtpprrA1Y9


Tematica Conferinței
Conferinţa este o platformă de dezbateri care examinează dezvoltările recente şi perspectivele de evoluţie ale dreptului administrativ și ale administrației publice la nivel național, european și internațional.

În cadrul Conferinţei pot fi susţinute lucrări din toate domeniile ştiinţelor administrative, care vor fi înscrise, în funcţie de conţinutul lor, într-una dintre cele două secţiuni:
– Dezvoltări recente și perspective de evoluție ale dreptului administrativ la nivel național și internațional.
– Provocări ale abordării interdisciplinare în științele administrative în secolul XXI.

La Conferință se pot înscrie atât persoane care doresc să susțină o lucrare științifică, cât și persoane care doresc doar să audieze dezbaterile.

Participanții au oportunitatea de a înscrie o a doua lucrare științifică plătind o taxă suplimentară.

Conferința este agreată de Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților prin acordarea de puncte de pregătire profesională avocaților participanți.

Publicații
Toate lucrările susținute în cadrul Conferinței se vor regăsi într-una din următoarele publicații:
– în revista Juridical Tribune – Tribuna Juridică, singura revistă de științe juridice din România indexată în Web of Science Clarivate Analytics (Thomson Reuters) și în Scopus.
– într-un volum în limba engleză publicat la ADJURIS – International Academic Publisher. Volumul va fi indexat în Web of Science Clarivate Analytics (Thomson Reuters), Ebsco, HeinOnline, CEEOL, ProQuest, WorldCat, RePEc – baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice și administrative conform Anexelor nr. 24 și 25 din Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6129/2016.
– în reviste partenere ale Conferinței indexate în baze de date internaționale recunoscute pentru domeniul științelor juridice și administrative (Scopus, Ebsco, HeinOnline, CEEOL, ProQuest, ERIH Plus, WorldCat, Doaj, IndexCopernicus, RePEc): Perspectives of Law and Public Administration, European Review of Public Law, Central and Eastern European Legal Studies, Revista de Drept Public.

Reduceri de la taxele de participare
– Profesorii Academiei de Studii Economice din București și membrii Societății de Științe Juridice și Administrative beneficiază de o reducere între 20 și 25% din taxa de înscriere. Pentru detalii click aici.

! Dacă doriți să dobândiți calitatea de membru în Societatea de Științe Juridice și Administrative click aici.

Termene limită
13 mai 2021: trimiterea formularului de participare completat. Formularul de participare poate fi completat fie cu titlul și rezumatul lucrării care va fi susținută la Conferință, fie cu opțiunea de a asista la dezbateri, fără înregistrarea unei lucrări științifice. Completează aici formularul de participare la Conferință.
15 mai 2021: trimiterea textului integral al lucrării științifice in limbile română și engleză. Autorii pot beneficia de serviciul de traducere în limba engleză a lucrării înscrise la conferință.
17 mai 2021: confirmarea lucrărilor care vor fi susținute în cadrul Conferinței.
19 mai 2021: plata taxei de participare.

Vizitați site-ul Conferinței: http://www.alpaconference.ro
Pe site găsiți mai multe informații despre condițiile de înscriere, taxa de participare, posibilitatea de a înscrie două lucrări științifice, cerințele de redactare pentru lucrările științifice, publicațiile conferinței, programul științific, parteneri, serviciul de traduceri în limba engleză oferit autorilor.

Urmăriți-ne pe:
https://www.facebook.com/alpaconference
https://www.linkedin.com/company/administrative-law-and-public-administration-conference/

E-mail:
Vă rugăm să adresați orice întrebare privind Conferința la adresa de email: catalin.sararu@alpaconference.ro.

Evenimente conexe