Sistemul juridic între stabilitate și reformă / 15-16 octombrie 2021, Online

Facultatea de Drept a Universității din Craiova, în parteneriat cu Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara, organizează

Conferința Internațională Bienală

Sistemul juridic între stabilitate și reformă

15-16 octombrie 2021

Puteți urmări transmisiunea aici.

partener media: JURIDICE.ro

Având în vedere contextul actual generat de pandemia COVID-19, Conferinţa Internațională Bienală „Sistemul juridic între stabilitate şi reformă” se va desfășura într-un format on-line, adaptat acestui context, Facultatea de Drept urmând a asigura suportul logistic audio-video pentru participanți.

Dintre secţiunile preconizate ale conferinţei amintim: drept public, drept penal şi procesual penal, drept civil şi procesual civil, istoria statului și dreptului, administraţie publică, dreptul familiei, contribuţia tinerilor cercetători la dezvoltarea dreptului şi administraţiei publice (studenți Doctoranzi/Post- Doctoranzi).

PROGRAM

Vineri, 15 octombrie 2021, ora 9:00 – 11:00
Moderator: Prof. univ. dr. Edmond Gabriel Olteanu
Keynote speakers:
– Prof. univ. dr. Martinek Michael, School of Law and Economics, University of Saarland, Germany: ”The future of Contract Law”
– Prof. univ. dr. Carmen Tamara Ungureanu, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași: ”Cine este, de fapt, consumatorul european?”
– Prof. univ. dr. Claudia-Ana Moarcăș, Facultatea de Drept, Universitatea din București: ”Impactul pandemiei asupra sănătății și securității lucrătorilor. Viitorul muncii”
– Prof. univ. dr. Sergiu Băieșu, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova: ”Reforma capacității juridice civile a persoanei fizice: o schimbare de paradigmă în scopul asigurării stabilității”
– Conf. univ. dr. Cristian Clipa, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara: ”Șansă și risc în angajarea răspunderii administrativ-patrimoniale pentru carențele organizatorice și funcționale ale serviciilor publice”
– Lect. univ. dr. Sergiu Golub, Facultatea de Drept, Universitatea din București: ”Scurte considerații cu privire la clauzele neo-leonine în (noul) Codul civil”

Secțiunea DREPT CIVIL ȘI PROCESUAL CIVIL

PANEL I: Vineri, 15 octombrie, orele 11:00 – 13:00
Moderatori:
– Conf. univ. dr. Manuela Istrătoaie
– Lect. univ. dr. Codruța Guzei-Mangu
Speakeri:
– Prof. univ. dr. Sevastian Cercel, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Nulitatea persoanei juridice în reglementarea Codului Civil român”
– Conf. univ. dr. Manuela Istrătoaie, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Efectele înstrăinării bunului asupra contractului de închiriere aflat în executare”
– Conf. univ. dr. Oana Ghiță, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Reflecții cu privire la numele soților după divorț”
– Lect. univ. dr. Codruța Guzei-Mangu, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara: ”Despre puterea de decizie a minorului în Codul civil”
– Conf. univ. dr. Octavian Cazac, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova: ”Partajul succesoral prin intermediul executorului testamentar”
– Lect. univ. dr. Florina Florentina Morozan, Facultatea de Drept, Universitatea din Oradea: ”Considerații privind stadiul reglementării legale din Romania privind capacitatea civilă și ocrotirea persoanei fizice”
– Lect. univ. dr. Maria-Marieta Soreață,  Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Conținutul noțiunii de persoană interesată în accepțiunea dispozițiilor art. 31 din Legea nr. 7/1996”
– Asist. univ. dr. Răzvan Scafeș, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Sancțiunea nulității în aplicarea dispozițiilor art. 215 din Codul Civil român”

PANEL II, Vineri, 15 octombrie, orele 15:00 – 17:00
Moderatori:
– Prof. univ. dr. Lucian Bernd Săuleanu
– Lect. univ. dr. Nicolae-Horia Țiț
Speakeri:
– Prof. univ. dr. Florin Moțiu, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara: ”Aspecte controversate privind antrenarea răspunderii în temeiul art. 169 din Legea nr. 85 din 2014”
– Prof. univ. dr.  Lucian Bernd Săuleanu, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Studiu comparativ privind regimul juridic al societăților (comerciale) în România și Republica Moldova. Repere doctrinare și jurisprudențiale”
Prof. univ. dr. Viorel Găină, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Deschiderea și efectele procedurii simplificate de insolvență aplicabilă persoanelor fizice consumatori”
– Lect. univ. dr. Manole Ciprian Popa, Facultatea de Drept, Universitatea din București: ”Dreptul comercial între stabilitate și reformă”
– Prof. univ. dr. Lucian Bercea, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara: ”Clauzele statutare privind excluderea asociaților. Despre consecințele dezlegării (implicite) a unei chestiuni de drept”
– Prof. univ. dr. Claudia Roșu, Lect. univ. dr. Sergiu Stănilă, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara: ”Reflecții critice privitoare la Decizia nr. 45/2020”
– Conf. univ. dr. Dana Daniela Moțiu, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara: ”Compensarea creanțelor în procedura insolvenței (Legea nr. 85/2006 și Legea nr. 85/2014)”
– Lect. univ. dr. Nicolae-Horia Țiț, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași: ”Probleme practice privind autoritatea de lucru judecat a considerentelor hotărârilor judecătorești”
– Conf. univ. dr. Mircea Ursuța, Facultatea de Drept, Universitatea din Oradea, Conf. univ. dr. Ioan Lazăr, Facultatea de Drept și Științe Sociale, Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia: ”Dosarul Electronic național și implicațiile sale în materia procedurii civile”
– Prof. univ. dr. Daniel Ghiță, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Valorificarea apărărilor în căile de atac în procesul civil”

PANEL III, Sâmbătă, 16 octombrie, orele 10:00 – 12:00
Moderatori:
– Conf. univ. dr. Florin Mangu
– Conf. univ. dr. Oana Ghiță 
Speakeri:
– Conf. univ. dr. Adrian Circa, Facultatea de Drept, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu: ”Articularea drepturilor de proprietate intelectuală”
– Conf. univ. dr. Florina Popa, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara: ”Considerații critice cu privire la regimul juridic al excepției necompetenței materiale procesuale a secției”
– Lect. univ. dr. Olivia Irina Călinescu, Prof. univ. dr. Edmond Gabriel Olteanu, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Efectele anulării contractului de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor”
– Conf. univ. dr. Florin Mangu, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara: ”Despre funcțiile legii care reglementează în materia contractului”
– Lect. univ. dr. Juanita Goicovici,  Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca: ”Garanțiile ascendente și garanțiile în cascadă: cesiunea acțiunilor asociate calității de consumator”
– Lect. univ. dr. Dan-Adrian Cărămidariu, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara: ”Prețul constă în… date. Nevoi economice și căutări juridice în era consumului digital”
Ioana-Anamaria Filote-Iovu, Judecătoria Sectorului 2 București: ”Obiectul procesului civil raportat la
principiul disponibilității”
– Jud. Anamaria Cristina Cercel, Curtea de Apel Craiova: ”Excepția de nelegalitate în doctrină și jurisprudență”
– Jud. Mariana Grădinescu, Judecătoria Focșani: ”Consideraţii privind contestarea măsurilor luate de administratorul judiciar prin raportul cauze-împrejurări”
– Jud. Rodica Mihaela Dobrin, Tribunalul Dolj: ”Acțiunea directă in doctrină și jurisprudență
– Conf. univ. dr. Lavinia Stuparu, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Imprecizii și ambiguități relevate de textul OUG nr. 44/2008 în materia profesionistului comerciant persoană fizică”

Secțiunea DREPT PUBLIC

PANEL I, Vineri, 15 octombrie, orele 11:00 – 13:00
Moderatori:
– Conf. univ. dr. Elena Mădălina Nica
– Lect. univ. dr. Andreea Verteș-Olteanu 
Speakeri:
– Conf. univ. dr. Radu Bogdan Bobei, Facultatea de Drept, Universitatea din București: ”Noul vechi drept transnațional”
– Lect. univ. dr. Alin Trăilescu, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara: ”Discuţii privind protecţia debitorului în executarea silită a creanţelor fiscale”
– Lect. univ. dr. Sonia Drăghici, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Despre Cabinet în regimul parlamentar britanic”
– Lect. univ. dr. Andreea Verteș-Olteanu, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara: ”A posta sau a nu posta: dilema judecătorului în fața rețelelor de socializare”
– Lect. univ. dr. Dana-Maria Diaconu, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara: ”John Rawls în lectura unui judecător”
– Lect. univ. dr. Mihai Dogaru, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Achiziții publice. Condiția suspensivă, între oportunitate și frauda la lege”
– Dr. Ionița Cochințu, Magistrat-asistent, Curtea Constituțională a României: ”Tratatul privind aderarea României la Uniunea Europeană – întindere, limite și clauze suplimentare. Jurisprudența Curții Constituționale în materie”
– Conf. univ. dr. Elena Mădălina Nica, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Legiferarea în materie electorală în context pandemic”

PANLEI II, Vineri, 15 octombrie, orele 15:00 – 17:00
Moderatori:
– Conf. univ. dr.  Adrian-Barbu Ilie
– Lect. univ. dr. Cătălin Voiculescu 
Speakeri:
– Conf. univ. dr. Adrian-Barbu Ilie, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Regimul național al organismelor modificate genetic raportat la protecția mediului și dezvoltarea durabilă”
– Conf. univ. dr. Dan Constantin Mâță, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași: ”Aducerea la cunoștință publică a actului administrativ. Limite ale reglementării și interpretări jurisprudențiale”
– Conf. univ. dr. Bogdan Adrian, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Aspecte privind rolul statelor în combaterea terorismului”
– Lect. univ. dr. Livia Călin, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Considerații privind statutul
solicitantului de azil în procedura judiciară a extrădării”
– Lect. univ. dr. Anamaria Groza, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Consecințe practice ale Hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene din 18.05.2021 și a Deciziei Curții Constituționale a României nr. 390 din 8 iunie 2021 asupra procesului de aplicare a legii”
– Lect. univ. dr. Alexandru Mihnea Găină, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Consideraţii juridice şi fiscale privind serviciile de ride-sharing în România”
– Lect. univ. dr. Cătălin Voiculescu, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Posibile aspecte de
neconstituționalitate ale unor prevederi ale Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012”
– Dr. Izabela Bratiloveanu, Baroul Dolj: ”Demnitatea umana si sectorul audiovizual european”
Ruxandra Sava, Andreea Lucia Oprescu, Avocat: ”Impactul inteligenței artificiale asupra drepturilor femeii. Cauze și riscuri”
– Prof. univ. dr. George Gîrleșteanu, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Moțiunea de cenzură în jurisprudența Curții Constituționale române”

Secțiunea DREPT PENAL ȘI PROCESUAL PENAL

PANEL I, Vineri, 15 octombrie, orele 13:00 – 15:00
Moderatori:
– Conf. univ. dr. Flaviu Ciopec
– Lect. univ. dr. Gabriel Tănăsescu 
Speakeri:
– Conf. univ. dr. Flaviu Ciopec, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara: ”Opțiunea între jurisdicția penală și cea civilă. O (dez)iluzie?”
– Lect. univ. dr. Ioana Celina Pașca, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara: ”Efectul retroactiv al solutiei de achitare asupra suspendarii dreptului de a conduce autovehicule”
– Conf. univ. dr.  Laura Maria Stănilă, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara: ”Cui i-e frică de lupul cel rău? Utilizarea Inteligenței artificiale în procesul penal”
– Lect. univ. dr. Elena Oancea, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Contradictorialitatea în procesul penal”
– Prof. univ. dr. Sebastian Rădulețu, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Considerații privind evoluțiile legislative recente în materia combaterii evaziunii fiscale”
– Asist. drd. Cristina Nicorici, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara: ”Calitatea de proprietar al unui imobil – izvor al poziției de garant”
– Lect. univ. dr. Gabriel Tănăsescu, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Analiza criminologică a potențialului antisocial și experiențele traumatice ale criminalului minor”
– Prof. univ. dr. Ruxandra Răducanu, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Considerații privind noi reglementări penale în materia ocrotirii sănătății publice”

Secțiunea ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI ISTORIA STATULUI ȘI DREPTULUI

PANEL I, Vineri, 15 octombrie, orele 13:00 – 15:00
Moderatori:
– Conf. univ. dr. Adina Ponea
– Prof. univ. dr. Alina-Livia Nicu
Speakeri:
– Conf. univ. dr. Adina Ponea, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Aplicabilitatea principiului – non bis in idem – în materia procedurilor administrative şi fiscale. Examen jurisprudenţial”
– Prof. univ .dr.  Alina-Livia Nicu, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Considerații privind conceptele instituție publică și autoritate publică raportat la reglementările din Codul administrativ”
– Prof. univ. dr. Diana Domnica Dănișor, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Metafora „judecătorul gură a legii” – probleme de traducere sau de interpretare?”
– Conf. univ. dr. Elena Tereza Danciu, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Comun şi comunism în societatea românească”
– Dr. Alina-Emilia Ciortea, Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca: ”Scurte considerații despre deficiențele reglementării și funcționării inspecției fiscale în România”
– Lect. univ. dr. Laurențiu Șoneriu, Facultatea de Drept, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu: ”Aspecte controversate privind accesul în funcția de administrator public, în contextul Codului administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019”
– Conf. univ. dr. Robert Bischin, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Hotărârea Consiliului local de aprobare a unui Plan urbanistic zonal reprezintă un act administrativ cu caracter individual sau cu caracter normativ?”

PANEL II, Sâmbătă, 16 octombrie, orele 10:00 – 12:00
Moderatori:
– Lect. univ. dr. Raluca Camelia Voinea
– Lect. univ. dr. Mădălina Voican
Speakeri
– Lect. univ. dr. Mădălina Voican, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Dimensiunea de gen în administrația publică”
– Conf. univ. dr. Roberta Ploscă, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Reflecții asupra evoluției cutumei în sistemul românesc de drept”
– Lect. univ. dr. Ticu Mădălin-Savu, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Filosofia dreptului – persona non grata?!”
– Lect. univ. dr. Raluca Camelia Voinea, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Metode de încurajare a participării femeilor la actul decizional rural”
– Conf. univ. dr. Anișoara Băbălău, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Caracterul istoric al finanțelor publice”
– Lect. univ. dr. Silviu Drăgan, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Autoritatea de Supraveghere Financiară – autoritate administrativă autonomă. Rolul şi locul acesteia în piaţa asigurărilor”
– Prof. univ. dr. Cristina Otovescu, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Strategia națională pentru dezvoltare durabilă a României”

Secțiunea CONTRIBUȚIA TINERILOR CERCETĂTORI LA DEZVOLTAREA DREPTULUI ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (Doctoranzi/ Post-Doctoranzi)

PANEL I, Vineri, 15 octombrie, 17:00 – 20:00
Moderatori:
– Conf. univ. dr. Daniela Gărăiman 
– Lect. univ. dr. Sonia Drăghici
Speakeri:
Roxana Stanciu, Facultatea de Drept, Universitatea din București: ”Evoluția recentă a reglementării în
materia comunicării actelor de procedură”
Oana Andreea Ichim, Facultatea de Drept, Universitatea din București: ”Legiferarea prin ordonanțe de
urgență și statul de drept”
Ana Maria Teoc, Facultatea de Drept, Universitatea din București: ”Suspendarea executării hotărârii
supuse recursului”
Andrei Ghibu Iohan, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Considerente juridice privind ordonanțele militare”
Mihail Gorincioi, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Procesul de edificare legislativă bazat
pe drepturile omului poate fi considerat drept un mijloc de combatere a corupției”
Daniel Cristea, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova: ”Măsuri de păstrare a confidențialității și de protecție a părților vătămate și a martorilor în cadrul desfășurării ședințelor de judecată din Republica Moldova și România din prisma protecției datelor cu caracter personal”
Ionuț-Dragoș Crînguș, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Preeminența dreptului”
Vasile Popa, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova: ”Aspecte istorice privind activitatea de investigații”
Daniel Andrei Gună, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Analiză asupra modificărilor legislative iminente ale procedurilor de prevenire a insolvenței”
Daniela Mudava (Bărbuț), Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Grupul European de Interes Economic în Lumina Dispozițiilor Regulamentului (CEE) nr. 2137/1985”
Ana Florina Vătășescu, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Întreprinderile publice, structuri
pretabile aplicării guvernanței corporative”

Secțiunea CONTRIBUȚIA TINERILOR CERCETĂTORI LA DEZVOLTAREA DREPTULUI ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (Doctoranzi/ Post-Doctoranzi)

PANEL II, Sâmbătă, 16 octombrie, orele 10:00 – 12:00
Moderatori:
– Prof. univ. dr. Daniel Ghiță Daniel
– Lect. univ. dr. Ticu Mădălin-Savu
Speakeri:
Alin Petrea, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Prezumția de nevinovăție ca drept
fundamental al omului”
Al-Ibrahim (Vîrlan-Al Ibrahim) Avin, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Piața internă a Uniunii Europene privind creditele”
Mihai-Ciprian Bobocică, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Serviciile publice locale și provocările societale”
Gioni Popa-Gavrilovici, Cătălin Faghian, Tribunalul Bacău: ”Influența pandemiei COVID-19 asupra
procedurilor de negociere (încheiere) a contractelor colective de muncă și de declanșare a conflictelor colective de muncă”
George-Bogdan Ioniță, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Regimul juridic al căilor de atac în materia cererilor de intervenție”
Noni-Emil Iordache, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Protecția juridică a cyberconsumatorului”
Nicu-Alexandru Amzu, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Procedura falimentului societăților de asigurare”
Constantin Burețea, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Evoluția dreptului penal al mediului în România”
Mircea Duțu-Buzura, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Constituționalizarea dreptului climei. Premise și provocări”
Relu-Eduard Voinea, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Contextul actual privind protejarea
dreptului la viață privată al copiilor în mediul digital”

Secțiunea CONTRIBUȚIA TINERILOR CERCETĂTORI LA DEZVOLTAREA DREPTULUI ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (Doctoranzi/ Post-Doctoranzi)

PANEL III, Sâmbătă, 16 octombrie, orele 14:00 – 16:00
Moderatori:
– Conf. univ. dr. Robert Bischin 
– Lect. univ. dr. Livia Călin 
Speakeri:
Bogdan Liviu Pănoiu, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Legislația drogurilor și principiul
legalității incriminării”
Nicolae Cărăuș, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Câteva considerații despre drepturile-
garanții”
Sebastian Popa, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Procedura de comunicare, cooperare
și coordonare a insolvenței transfrontaliere a unor membrii ai grupurilor de societăți conform dispozițiilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență”
Mihai Băeșu, Facultatea de Drept, Universitatea din București: ”Despre caracterul unitar al actului
administrativ reținut în jurisprudență”
Denisa Tudosie, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Obligația profesionistului comerciant
de a asigura protecția sănătății consumatorului”
Cosmin Mihai Pricina, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Opinia minorului în cadrul mediului familial”
Cristian Vlad Pîrvu, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Studiu comparativ privind procedura amparo contra legilor si controlul de constituționalitate pe cale de excepție”
–  Iulia Alexandra Bosneanu, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Privilegiul retentorului”
Raluca Elena Dinculescu (Ghiţă), Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: ”Nulitatea în materia societăţilor – câteva consideraţii”

Taxa de participare pentru cei cu lucrări înscrise este de 200 de lei și acoperă: certificat de participare, publicarea lucrării într-una din publicațiile Conferinței.

Înscrierea participanților se va realiza prin completarea unui formular Google Form disponibil la: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBO9UWKKoMG8j0yTtH8PBOEGcZzfY_-vJLvKtlNzFrNcpeyw/viewform?gxids=7628

Evenimente conexe