Tradiția constituțională și perspectivele constituționalismului în România / 29 septembrie 2022, București

Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române (ICJ) organizează

Lansarea proiectului

Tradiția constituțională și perspectivele constituționalismului în România
– Ciclu de conferințe consacrat centenarului Constituției din 1923 –

29 septembrie 2022

Ora 10:00

Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu” al Bibliotecii Academiei Române (Calea Victoriei nr. 125)

Joi 29 septembrie 2022, ora 10 00 , în Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu” al Bibliotecii Academiei Române (Calea Victoriei nr. 125) va avea loc lansarea proiectului academic Tradiția constituțională și perspectivele constituționalismului în România, consacrat aniversării centenarului Constituției României Mari din 29 martie 1923. Inițiat de Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române (ICJ) după modelul celor 23 de prelegeri organizate de Institutul Social Român (ISR) în anii 1921–1922 privind pregătirea adoptării legii fundamentale din 1923, manifestarea cuprinde un ciclu de conferințe lunare (septembrie 2022 – martie 2023), susținute de personalități în materie, destinate să aprofundeze și să releve, prin tematica lor, tradiția constituțională a României și să surprindă dimensiunile actuale și perspectivele de afirmare ale constituționalismului în țara noastră.

Întocmai precum în urmă cu un secol, România este angrenată astăzi într-un proces de reconfigurare a ordinii europene și globale a cărei amploare e comparabilă celei intervenite în urma Primului Război Mondial, stimulând elitele spiritualității naționale să-și coordoneze reflecțiile într-un efort colectiv de aprofundare intelectuală a bazelor constituționale de evoluție a statalității românești, în contextul general al tendințelor de pluralism juridic și mondializare a dreptului.

Reprezentând un demers inedit de investigare științifică și dezbateri academice, menit să ofere analize, evaluări și concluzii relevante asupra tematicii abordate, inițiativa ICJ urmărește, totodată, să atragă și să concentreze atenția asupra problemelor prioritare ale reflecției juridice naționale în strânsă legătură cu progresul științific și imperativele și exigențele dezvoltării societății naționale și universale.

Conferința de (lansare) deschidere cuprinde alocuțiuni din partea acad. Ioan Aurel Pop, Președintele Academiei Române și a dr. Marian Enache, Președintele Curții Constituționale a României (CCR), prezentarea inițiativei, sub titlul Constituționalismul în dezvoltarea modernă și contemporană a României. Explicații și implicații ale unui proiect, de către prof. univ. dr. Mircea Duțu, Directorul Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române și vernisarea expoziției documentare Dezvoltarea constituțională a României. Repere istorice.

Concluziile analizelor vor fi prezentate în cadrul unei conferințe naționale preconizate a se desfășura la 29 martie 2023, iar lucrările aferente vor fi reunite și publicate într-un volum special, sub egida Editurii Academiei Române.

Evenimente conexe

Leave a Reply