538 citiri

Training privind promovarea egalității și reclamarea cazurilor de discriminare intersecțională / 18-22 octombrie 2021, Online

Centrul pentru Legislație Nonprofit (CLNR) organizează

Training privind promovarea egalității și reclamarea cazurilor de discriminare intersecțională

18-22 octombrie 2021

Online

În perioada 18-22 octombrie 2021 Centrul pentru Legislație Nonprofit (CLNR) invită profesioniștii din domeniul juridic să participe la două sesiuni de training organizate în cadrul Săptămânii intersecționalității, având ca scop identificarea și înțelegerea celor mai bune metode de a promova intersecționalitatea în lupta împotriva discriminării. Sesiunile de training se vor desfășura online, iar participarea este gratuită.

Dacă v-ați întrebat vreodată de ce o fată din mediul rural are mai puține șanse decât o fată din mediul urban sau de ce un copil rom este mult mai probabil să abandoneze școala la o vârstă timpurie, adesea răspunsul implică înțelegerea situației dintr-o perspectivă intersecțională. Intersecționalitatea este un
concept utilizat pentru prima dată în 1989, de către Kimberlé Crenshaw și ne ajută să înțelegem cum diverse identități sociale (genul, clasa socială, orientarea sexuală, etnia etc.) se suprapun și interacționează unele cu altele ducând la inechități unice și profunde.

Sesiunile de training ne vor ajuta nu doar să înțelegem astfel de situații și să le identificăm, dar și să propunem soluții, precum raportarea cazurilor de discriminare, advocacy sau schimbări la firul ierbii.

Tematica sesiunilor de training este următoarea:

1. Egalitate etnică și de gen – 18 octombrie 2021, orele 10.00 – 13.00
Această sesiune va fi susținută de Elena Brodeală și Emanuela Ignățoiu-Sora și va aborda diferențele dintre “gen” și “sex”, modul în care CEDO înțelege discriminarea și elementele de care trebuie ținut cont atunci când se face o sesizare către CEDO. Vom discuta despre speța Carvalho Pinto de Sousa Morais v. Portugalia și despre cum au evaluat judecătorii prejudecățile medicilor față de o femeie în vârstă și sexualitate, dar și despre Napotnik v. România, în care o femeie a fost concediată atunci când a rămas însărcinată. De asemenea vom vorbi despre tipurile de discriminare, inclusiv discriminarea intersecțională, despre egalitate formală și substanțială. În urma trainingului, participanții vor pleca cu o înțelegere solidă a principalelor concepte din domeniul egalității și nediscriminării, pe care le vor putea aplica atât în lucrul cu comunitățile pe care le deservesc, în a descrie mai bine problemele și a propune soluții când depun proiecte, precum și atunci când reprezintă victime ale discriminării.

Trainingul se adresează activiștilor, reprezentați ai ONG-urilor, juriștilor, avocaților și altor profesioniști în domeniul dreptului, precum și tuturor persoanelor interesate de drepturile omului și drepturile minorităților.

Elena Brodeală este specialistă în studii de gen. A lucrat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, iar în prezent este cercetătoare la Universitatea din Zurich și predă cursuri în domeniul drepturilor omului și al egalității de gen la Sciences Po în Franța.

Emanuela Ignățoiu-Sora lucrează de peste 10 ani cu grupuri vulnerabile, îndeosebi pentru îmbunătățirea situației romilor în domenii ca sănătatea, educația, locuirea și migrația. A publicat la Ed. C.H. Beck cartea “Egalitate și nondiscriminare în jurisprudența Curții Europene de Justiție”.

2. Raportarea cazurilor de discriminare – 19 octombrie 2021, orele 16-19
Această sesiune va fi susținută de Istvan Haller și va cuprinde informații despre modalitatea de raportare a cazurilor de discriminare intersecțională și procedura de soluționare a petițiilor de către CNCD (cine poate formula o petiție, forma cererii, obținerea dovezilor, excepțiile care pot fi invocate, sarcina probei și modalitatea de desfășurare a ședințelor de audiere). De asemenea, va fi prezentată și procedura de reclamare a cazurilor de discriminare în fața instanțelor (modalitatea de redactare a cererii introductive, sarcina probei și modalități de probare a faptelor).

Trainingul se adresează activiștilor, reprezentați ai ONG-urilor, juriștilor, avocaților și altor profesioniști în domeniul dreptului, precum și tuturor persoanelor interesate de drepturile omului și drepturile minorităților.

Istvan Haller este membru în Colegiul Director al CNCD și are o bogată experiență în sectorul non-guvernamental. Este doctor în sociologie și profesor asociat în cadrul Universității Babeș- Bolyai din Cluj-Napoca.

Informațiile prezentate în cadrul celor două sesiuni de training vor fi însoțite de exemple și aplicații practice, astfel că participanții vor avea ocazia să pună în practică cunoștințele obținute.

Pentru a participa la sesiunile de training, vă rugăm să vă completați formularul de înscriere, până la data de 17 octombrie 2021: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fxe3_8N6EkSpxAMS_VFLrmcFSTvmzsNHhahahhgt2EhUMEFaS0k1SDE0SVVQMzhHTEFLSFc4R08wOS4u

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului IntersectVoices în Europa: Combaterea discriminării împotriva femeilor rome, REC-RDIS-DISC-AG-2019, finanțat de Comisia Europeană.

Pentru detalii suplimentare despre proiect, vă rugăm să accesați https://www.clnr.ro/project/intersectvoices-in-europa-combaterea-discriminarii-impotriva-femeilor-rome/

Evenimente conexe

Leave a Reply